Tùy chỉnh ngăn dẫn hướng trong Outlook 2010 và 2007

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngăn Dẫn hướng trong Outlook 2010

Ngăn Dẫn hướng xuất hiện ở bên trái của cửa sổ Outlook , trong tất cả dạng xem theo mặc định, và là nơi bạn chuyển đổi giữa các vùng khác của Outlook, chẳng hạn như thư, lịch, liên hệ, nhiệm vụghi chú.

Outlook 2010 và 2007 ngăn dẫn hướng có thể được đổi kích cỡ, thu nhỏ hoặc ẩn. Nội dung được hiển thị trong ngăn dẫn hướng thay đổi theo dạng xem bạn đang làm việc trong, chẳng hạn như dạng xem thư hoặc dạng xem lịch biểu.

Ghi chú: Hướng dẫn này cho Outlook 2010 và 2007 chỉ. Để sửa đổi ngăn dẫn hướng trong Outlook 2016 và 2013, hãy xem thay đổi nội dung Hiển thị trên thanh dẫn hướng.

Đổi kích cỡ ngăn dẫn hướng trong Outlook 2010

 • Trỏ tới viền bên phải của Ngăn dẫn hướng, và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu Ảnh mũi tên dọc hai đầu , hãy kéo viền trái hoặc phải.

Thay đổi phông chữ ngăn dẫn hướng trong Outlook 2010

Bạn có thể thay đổi phông và kích cỡ văn bản trong ngăn dẫn hướng, từ mọi dạng xem trong Outlook.

 1. Trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm tùy chọn, sau đó bấm phông.

 2. Nhập thiết đặt mà bạn muốn trong hộp phông, kiểu phôngkích cỡ .

 3. Bấm OK hai lần để đóng hộp thoại đang mở.

Thay đổi các nút trong Outlook 2010

Bạn có thể thay đổi số và thứ tự của các nút dẫn hướng lớn xuất hiện ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

Để thay đổi thứ tự của các nút, hãy làm như sau:

 1. Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm cấu hình nút Biểu tượng nút Cấu hình , sau đó bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng.

 2. Trong danh sách các nút Hiển thị theo thứ tự này , hãy bấm vào nút mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Ghi chú: Để khôi phục sắp xếp nút mặc định, bấm đặt lại.

Để thay đổi số lượng các nút, hãy làm như sau:

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm cấu hình nút Biểu tượng nút Cấu hình , sau đó bấm Hiện thêm nút hoặc Hiển thị ít nút.

Để thêm hoặc loại bỏ nút, hãy làm như sau:

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm các nút cấu hình Biểu tượng nút Cấu hình , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn.

  Ghi chú: 

  • Để nhanh chóng xem thêm hoặc bớt các nút hoặc thư mục, trỏ đến thanh tách ngang giữa các thư mục và các nút và kéo thanh lên hoặc xuống khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu Mũi tên hai đầu . Nếu bạn kéo thanh tách ngang để phía dưới cùng của ngăn dẫn hướng, tất cả các nút lớn trở thành nhỏ nút và xuất hiện dưới dạng một hàng trong các biểu tượng ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

  • Để tối đa hóa không gian ngăn thư mục, kéo thanh tách ngang đến phía dưới cùng của ngăn dẫn hướng và sau đó dùng các nút nhỏ để chuyển thư mục ngăn.

  • Để xem tất cả các thư mục của bạn, và không chỉ thư mục email của bạn, thay đổi nút Danh sách thư mục vào một nút lớn, và sau đó di chuyển nó ở trên nút thư hoặc loại bỏ nút thư từ ngăn dẫn hướng.

Thu nhỏ cực tiểu ngăn dẫn hướng trong Outlook 2010

Bạn có thể tăng số lượng của không gian làm việc trong cửa sổ Outlook của bạn bằng cách dùng ngăn dẫn hướng thu nhỏ. Thu nhỏ cực tiểu ngăn dẫn hướng thu gọn vào thẳng nút vẫn cung cấp quyền truy nhập vào thư mục được sử dụng nhất và dạng xem của bạn.

Để ẩn hoặc hiện ngăn dẫn hướng thu nhỏ, hãy làm như sau:

 • Trong góc trên cùng của Ngăn dẫn hướng hoặc thu nhỏ cực tiểu Ngăn dẫn hướng đầu trang, bấm thu nhỏ ngăn dẫn hướng Nút Thu nhỏ Ngăn Dẫn hướng hoặc bung rộng ngăn dẫn hướng Nút Bung rộng Ngăn Dẫn hướng .

Để xem các thư mục của bạn từ thu nhỏ cực tiểu Ngăn dẫn hướng, hãy bấm nút thư mục .

Ghi chú: Khi bạn bung rộng ngăn dẫn hướng thu nhỏ, ngăn dẫn hướng được đặt lại cùng chiều rộng như đó trước đó. Nếu bạn thoát khỏi Outlook với ngăn dẫn hướng thu nhỏ, nó sẽ xuất hiện thu nhỏ khi bạn khởi động lại Outlook.

Dùng dạng xem danh sách thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook 2010

Trong dạng xem này, tất cả các thư mục của bạn, bao gồm các thư mục hộp thư đến của bạn, vẫn hiển thị trong ngăn dẫn hướng khi bạn chuyển sang dạng xem khác, chẳng hạn như lịch hoặc liên hệ. Bấm Danh sách thư mục Ảnh nút ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

Nếu bạn bấm vào một trong các nút trong ngăn dẫn hướng, chẳng hạn như thư, lịch hoặc liên hệ, ngăn dẫn hướng được thay đổi trở lại chế độ xem ngăn.

Nếu bạn muốn giữ cho danh sách thư mục dưới dạng dạng xem chính của bạn, không dùng các nút ở dưới cùng của ngăn để truy nhập các dạng xem. Bấm thư mục phù hợp, biểu tượng hoặc tên trong danh sách thư mục đó.

Nếu bạn đang sử dụng dạng xem danh sách thư mục khi bạn thoát khỏi Outlook, danh sách thư mục sẽ mở ra khi bạn bắt đầu Outlook lại.

Thay đổi danh sách yêu thích trong Outlook 2010

Danh sách yêu thích cung cấp cách thuận tiện để giữ thư mục nhất thường dùng của bạn hiển thị ở trên cùng của ngăn dẫn hướng. Bạn hãy chọn thư mục để bao gồm.

Mẹo: Trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ, các thư mục được liệt kê trong yêu thích sẽ xuất hiện nút dọc, thực hiện chúng có sẵn ở đó được không. Các nút dọc xuất hiện phụ thuộc vào khoảng cách chiều dọc sẵn dùng trong cửa sổ Outlook và sắp xếp các thư mục trong danh sách yêu thích .

Chuyển hoặc tắt yêu thích không thay đổi thư mục trong danh sách. Bất kỳ thư mục nào được liệt kê trong yêu thích khi tính năng này được tắt lại xuất hiện khi yêu thích được bật lại.

 • Trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Ngăn dẫn hướng, sau đó bấm yêu thích.

  Dấu kiểm biểu thị hay không yêu thích được bật.

 • Để thêm một thư mục vào yêu thích, hãy kéo thư mục vào danh sách yêu thích . Thư mục và nội dung của nó không được di chuyển, nhưng một lối tắt vào thư mục được tạo trong yêu thích.

 • Để loại bỏ thư mục yêu thích, bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ khỏi yêu thích.

  Ghi chú: 

  • Thư mục trong yêu thích phải bị loại bỏ riêng lẻ.

  • Loại bỏ thư mục từ danh sách yêu thích sẽ không loại bỏ chúng hoặc nội dung của nó từ danh sách Tất cả thư mục thư .

 • Để giảm thiểu yêu thích, hãy bấm Biểu tượng Đã bung rộng bên cạnh tiêu đề mục yêu thích .

 • Để bung rộng danh sách yêu thích, hãy bấm Biểu tượng Thu gọn bên cạnh tiêu đề mục yêu thích .

Thay đổi cách sắp xếp thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook 2010

Thư mục con thư mà bạn tạo sẽ xuất hiện trong thứ tự trong mỗi thư mục trong ngăn dẫn hướng. Các thư mục không được sắp xếp lại theo cách thủ công.

Thư mục mặc định xuất hiện ở cuối danh sách thư mục, bao gồm Thư nháp, Mục đã gửi, Khoản mục đã xóa, Lịch sử hội thoại, Biểu mẫu InfoPath, Email rác, hộp thư đi, Nguồn cấp RSS Tìm kiếm thư mục. Các thư mục này không thể đổi tên hoặc sắp xếp lại.

Như một giải pháp thay thế, hãy cân nhắc thêm một thư mục thường dùng vào danh sách yêu thích ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng. Thư mục trong phần này có thể được sắp xếp theo thứ tự.

Giải pháp thay thế khác là để đổi tên thư mục. Nhập một số hoặc các ký tự đặc biệt chẳng hạn như gạch dưới (_) hoặc dấu chấm than (!) sẽ di chuyển một thư mục trước khi thư mục bắt đầu bằng ký tự để Z. Để đổi tên thư mục, bấm vào thư mục, và sau đó trên tab thư mục , trong nhóm hành động , bấm Đổi tên thư mục.

Ghi chú: Bạn không thể thay đổi kích cỡ phông, màu hoặc kiểu trong ngăn dẫn hướng. Kính lúp Windows là một tùy chọn sẽ làm tăng cỡ phông trên màn hình máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Dùng kính lúp để xem các mục trên màn hình.

Thêm hoặc loại bỏ nút trong ngăn dẫn hướng trong Outlook 2007

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn.

Ghi chú: Mặc dù bạn có thể loại bỏ tất cả các nút từ ngăn dẫn hướng và tối đa hóa không gian ngăn thư mục bằng cách kéo thanh tách ngang phía dưới cùng của ngăn dẫn hướng, nó không phải là thể loại bỏ hàng nhỏ nút ở phía dưới cùng.

Đổi kích cỡ ngăn dẫn hướng trong Outlook 2007

 • Trỏ tới viền bên phải của Ngăn dẫn hướng, và khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu Ảnh mũi tên dọc hai đầu , hãy kéo viền trái hoặc phải.

Thay đổi thứ tự hiển thị các nút trong Outlook 2007

 1. Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm cấu hình nút Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng.

 2. Để sắp xếp lại thứ tự nút, trong danh sách các nút Hiển thị theo thứ tự này , hãy bấm vào nút mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

Ghi chú: Để khôi phục sắp xếp nút mặc định, bấm đặt lại.

Thay đổi số lượng lớn và nhỏ nút trong ngăn dẫn hướng trong Outlook 2007

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm cấu hình nút Ảnh nút , sau đó bấm Hiện thêm nút hoặc Hiển thị ít nút.

Ghi chú: 

 • Để nhanh chóng xem thêm nút hoặc thư mục, trỏ đến thanh tách ngang giữa các thư mục và các nút và kéo thanh lên hoặc xuống khi con trỏ chuyển thành một mũi tên hai đầu Mũi tên hai đầu . Nếu bạn kéo thanh tách ngang để phía dưới cùng của ngăn dẫn hướng, tất cả các nút lớn được chuyển đổi thành nhỏ nút và xuất hiện dưới dạng một hàng trong các biểu tượng ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng.

 • Để tối đa hóa không gian ngăn thư mục, kéo thanh tách ngang đến phía dưới cùng của ngăn dẫn hướng và sau đó dùng các nút nhỏ để chuyển thư mục ngăn.

 • Để xem tất cả các thư mục của bạn, và không chỉ thư mục email của bạn, thay đổi nút Danh sách thư mục vào một nút lớn, và sau đó di chuyển nó ở trên nút thư hoặc loại bỏ nút thư từ ngăn dẫn hướng.

Ẩn hoặc hiện ngăn dẫn hướng thu nhỏ trong Outlook 2007

Bạn có thể tiết kiệm không gian trong cửa sổ Outlook của bạn bằng cách dùng ngăn dẫn hướng thu nhỏ. Ngăn này là phiên bản của ngăn dẫn hướng thu gọn vào thẳng nút vẫn cung cấp quyền truy nhập vào thư mục được sử dụng nhất và dạng xem của bạn. Tiện lợi cho bạn, có một vài cách để ẩn hoặc hiện ngăn dẫn hướng thu nhỏ.

Mẹo: Nếu bạn có thư mục trong Thư mục Yêu thích, bạn có quyền truy nhập một lần bấm để chúng khi bạn sử dụng ngăn dẫn hướng thu nhỏ. Số lượng thư mục Hiển thị như các nút trên ngăn dẫn hướng thu nhỏ tùy thuộc vào cách nhiều khoảng trống theo chiều dọc, bạn có cho ngăn dẫn hướng của bạn. Nút thư mục được hiển thị theo thứ tự mà chúng được liệt kê, từ trên xuống dưới, trong thư mục yêu thích.

 • Ở góc trên bên phải của Ngăn dẫn hướng hoặc thu nhỏ cực tiểu Ngăn dẫn hướng đầu trang, bấm mũi tên Ảnh nút .

Để xem các thư mục của bạn trong Ngăn dẫn hướng từ thu nhỏ cực tiểu Ngăn dẫn hướng, hãy bấm nút Ngăn dẫn hướng .

Ghi chú: Khi bạn bung rộng ngăn dẫn hướng thu nhỏ vào ngăn dẫn hướng, ngăn dẫn hướng được đặt lại cùng chiều rộng như đó trước đó. Nếu bạn thoát khỏi Outlook với ngăn dẫn hướng thu gọn vào ngăn dẫn hướng thu nhỏ, nó sẽ xuất hiện như vậy khi bạn khởi động lại Outlook.

Thêm hoặc loại bỏ các nút dạng xem trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ trong Outlook 2007

Nút dạng xem Hiển thị trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ, chẳng hạn như thư, lịch và liên hệ, là cùng một nút dạng xem Hiển thị trong dạng xem đầy đủ của ngăn dẫn hướng.

Ảnh nút
Nút dạng xem lớn xuất hiện dưới dạng một nút dạng xem nhỏ trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ.
Nút Thư trong Ngăn Dẫn hướng

Ghi chú: Nút dạng xem sẽ khác nhau từ các nút dọc thư mục trong thư mục yêu thích cũng xuất hiện trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ. Nút thư mục được xác định bởi khoảng cách dọc sẵn dùng trong cửa sổ Outlook của bạn, và thứ tự mà các thư mục xuất hiện trong thư mục yêu thích. Các nút này có thể loại bỏ bằng cách loại bỏ các thư mục từ thư mục yêu thích.

 • Ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng thu nhỏ, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn.

Hiện hoặc ẩn danh sách thư mục trong Outlook 2007

Để xem đơn giản hơn ngăn thư, hãy thử sử dụng dạng xem Danh sách Thư mục .

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm Danh sách thư mục Ảnh nút .

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm vào thư nút Ảnh nút hoặc thư Nút Thư trong Ngăn Dẫn hướng .

Dùng dạng xem danh sách thư mục trong ngăn dẫn hướng trong Outlook 2007

Trong dạng xem này, tất cả các thư mục của bạn, bao gồm các thư mục hộp thư đến của bạn, vẫn hiển thị trong ngăn dẫn hướng khi bạn chuyển sang dạng xem khác, chẳng hạn như lịch hoặc liên hệ. Chỉ cần bấm vào Danh sách thư mục Ảnh nút ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng. Để trở lại dạng xem ngăn thư, hãy bấm thư nút Ảnh nút hoặc thư Nút Thư trong Ngăn Dẫn hướng ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng.

Nếu bạn chuyển sang dạng xem danh sách thư mục và sau đó thoát khỏi Outlook, bạn hãy xem danh sách thư mục khi bạn bắt đầu Outlook lại.

Quan trọng: Nếu bạn muốn giữ cho danh sách thư mục dưới dạng dạng xem chính của bạn trong ngăn dẫn hướng trong khi bạn đang làm việc, không sử dụng các nút ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng đến các dạng xem. Để giữ cho dạng xem danh sách thư mục trong khi bạn di chuyển xung quanh trong Outlook, bấm thư mục phù hợp, biểu tượng hoặc tên trong danh sách thư mục đó.

Nếu bạn bấm vào nút lịch , dạng xem lịch biểu được hiển thị trong cửa sổ chính Outlook của bạn, nhưng ngăn dẫn hướng được thay đổi trở lại chế độ xem ngăn. Điều này đặt lại ngăn dẫn hướng để hiển thị dạng xem khác nhau trong ngăn.

Loại bỏ hoặc giảm thiểu các thư mục yêu thích trong Outlook 2007

Thư mục yêu thích cung cấp cách thuận tiện để giữ thư mục nhất thường dùng của bạn hiển thị ở trên cùng của ngăn dẫn hướng. Bạn xác định nội dung của danh sách thư mục yêu thích bằng cách chọn thư mục để bao gồm. Nếu bạn không muốn sử dụng ngăn thư mục yêu thích hoặc muốn thực hiện thêm khoảng trống trong ngăn dẫn hướng chính, bạn có thể dùng một trong các tùy chọn sau đây.

 • Giảm kích cỡ của danh sách thư mục yêu thích bằng cách loại bỏ thư mục riêng lẻ từ danh sách.

 • Thu nhỏ cực tiểu ngăn thư mục ưa chuộng bên dưới đầu trang.

 • Tắt tính năng ngăn thư mục yêu thích

Mẹo: Trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ, các thư mục được liệt kê trong thư mục ưa chuộng xuất hiện dưới dạng nút dọc, thực hiện chúng có sẵn ở đó được không. Các nút dọc Hiển thị phụ thuộc vào khoảng cách chiều dọc sẵn dùng trong cửa sổ Outlook của bạn và sắp xếp các thư mục trong danh sách thư mục yêu thích.

Bạn có thể loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả các thư mục riêng lẻ từ danh sách thư mục yêu thích để giảm độ dài của danh sách đồng và kích cỡ của ngăn.

 1. Trong Thư mục yêu thích, bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm loại bỏ khỏi thư mục yêu thích trên menu lối tắt.

 2. Lặp lại bước 1 cho mỗi thư mục mà bạn muốn loại bỏ.

 • Thư mục trong thư mục yêu thích phải bị loại bỏ riêng lẻ.

 • Loại bỏ thư mục từ thư mục yêu thích sẽ không loại bỏ họ khỏi danh sách tất cả thư mục thư.

 • Trong phần đầu Thư mục yêu thích , bấm mũi tên Ảnh nút .

  dùng các mũi tên để mở và đóng thư mục yêu thích

  Để bung rộng ngăn, bấm mũi tên Ảnh Nút lại.

Bạn có thể thu nhỏ cực tiểu và Bung rộng thư mục yêu thích khi cần thiết, thực hiện các thư mục có sẵn khi bạn muốn, và giữ chúng đi khi bạn không.

Chuyển hoặc tắt thư mục yêu thích không ảnh hưởng đến thư mục trong danh sách. Nếu bạn có thư mục được liệt kê trong thư mục yêu thích khi bạn tắt tính năng này, các thư mục có khi bạn bật nó trở lại.

 • Trên menu dạng xem , trỏ đến Ngăn dẫn hướng, và bấm vào Thư mục yêu thích để loại bỏ dấu kiểm.

  Bấm Thư mục yêu thích lần nữa để bật tính năng này lại.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×