Tùy chỉnh ngăn dẫn hướng thu nhỏ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ Thu nhỏ cực tiểu Ngăn Dẫn hướng là chỉ có một dạng xem khác nhau của ngăn dẫn hướng được bung rộng. Vì vậy bất kỳ tùy chỉnh mà bạn thực hiện với một ảnh hưởng đến người kia. Nếu bạn muốn làm việc với ngăn dẫn hướng thu nhỏ, bạn có thể thực hiện các thay đổi một số để tối ưu hóa nó để sử dụng hầu hết các thư mục và dạng xem của bạn vẫn sẵn dùng nhanh chóng.

Ví dụ, nếu bạn loại bỏ bất kỳ hoặc tất cả các nút dạng xem từ dưới cùng của ngăn dẫn hướng được bung rộng, nó sẽ tạo ra khoảng trắng trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ để biết thêm các nút dọc thư mục.

Mẹo: Trong dạng xem thư, bạn có thể xem danh sách thư mục của bạn mà không cần mở rộng ngăn dẫn hướng. Để xem danh sách thư mục trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ, hãy bấm vào nút Ngăn dẫn hướng dọc. Để hiển thị nội dung của thư mục trong cửa sổ Outlook, bấm vào thư mục. Trong hộp dạng xem khác, chẳng hạn như lịch và liên hệ, bấm vào nút ngăn dẫn hướng hiển thị tùy chọn dạng xem, thư mục, dẫn hướng ngày tháng và các tùy chọn khác.

Để biết thêm thông tin về các thay đổi để ngăn dẫn hướng, hãy xem tùy chỉnh ngăn dẫn hướng.

Bạn muốn làm gì?

Thêm, loại bỏ hoặc di chuyển các nút dọc thư mục

Tạo thêm nhiều khoảng trống cho nút dọc thư mục

Thêm hoặc loại bỏ các nút dạng xem

Thêm, loại bỏ hoặc di chuyển các nút dọc thư mục

Bên cạnh nút chính Ngăn Dẫn hướng , chỉ có các thư mục trong Thư mục Yêu thích, trong dạng xem thư , xuất hiện dưới dạng dọc nút trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ. Khi bạn bấm một nút thư mục trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ, bạn thấy một danh sách thư mục trong thư mục đó trong danh sách thư.

Thứ tự mà các nút thư mục xuất hiện trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ là giống như thứ tự mà chúng được liệt kê trong thư mục yêu thích.

Thêm hoặc loại bỏ các thư mục trong thư mục yêu thích

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn thêm hoặc loại bỏ, sau đó bấm Thêm vào thư mục yêu thích hoặc loại bỏ khỏi thư mục yêu thích trên menu lối tắt.

 • Bấm thư mục và kéo nó đến hoặc từ danh sách thư mục yêu thích để thêm hoặc loại bỏ nó.

Di chuyển các thư mục trong thư mục yêu thích

Thứ tự mà các nút thư mục xuất hiện trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ là giống như thứ tự mà chúng được liệt kê trong thư mục yêu thích.

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Bấm chuột phải vào thư mục mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm Di chuyển lên trong danh sách hoặc Di chuyển xuống trong danh sách trên menu lối tắt.

 • Bấm thư mục và kéo nó ở nơi bạn muốn trong danh sách thư mục yêu thích.

Đầu trang

Tạo thêm nhiều khoảng trống cho nút dọc thư mục

Số lượng thư mục được hiển thị như các nút trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ tùy thuộc vào dung lượng có là ở trên nút dạng xem (chẳng hạn như nút thư hoặc lịch ) ở dưới cùng của ngăn.

Thực hiện một trong các thao tác sau để tạo thêm nhiều khoảng trống trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ:

 • Rút ngắn tên của các thư mục trong thư mục yêu thích. Độ dài của tên thư mục ảnh hưởng đến độ dài của nút.

 • thanh phân tách trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ cực tiểu Kéo thanh tách ngang và ẩn nút dạng xem. Đây là nút thư , nút liên hệ và nhiều.

 • Loại bỏ một vài hoặc tất cả các nút dạng xem từ ngăn dẫn hướng thu nhỏ.

  Cách thực hiện?

  Ở dưới cùng của ngăn dẫn hướng thu nhỏ, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn loại bỏ.

 • Phóng to cửa sổ chính Microsoft Office Outlook 2007 của bạn. Một cửa sổ cao hơn có thể tạo thêm nhiều khoảng trống trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ.

Đầu trang

Thêm hoặc loại bỏ các nút dạng xem

Nút dạng xem xuất hiện trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ là cùng một nút xuất hiện trong ngăn dẫn hướng được bung rộng, mặc dù họ đang nhỏ hơn. Bạn có thể chọn số lượng các nút để hiển thị hoặc ẩn tất cả.

Ảnh nút
Nút dạng xem lớn trong ngăn dẫn hướng toàn xuất hiện dưới dạng một nút dạng xem nhỏ trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ.
Nút Thư trong Ngăn Dẫn hướng

Các nút Thư mục trên Ngăn Dẫn hướng thu nhỏ Thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Ở dưới cùng của Ngăn dẫn hướng, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Thêm hoặc loại bỏ nút, sau đó bấm vào nút mà bạn muốn.

 • Để đổi thứ tự hiển thị nút dạng xem, bấm cấu hình nút Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng. Trong danh sách các nút Hiển thị theo thứ tự này , hãy bấm vào nút mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống.

 • Để khôi phục sắp xếp nút mặc định, bấm các nút cấu hình Ảnh nút , bấm Tùy chọn ngăn dẫn hướng, sau đó bấm đặt lại.

 • thanh phân tách trong ngăn dẫn hướng thu nhỏ cực tiểu Để hiển thị một số khác nhau của các nút dạng xem, hoặc không được, hãy kéo thanh tách ngang gần dưới cùng của ngăn.Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×