Tùy chỉnh danh sách các tệp dùng gần đây

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các chương trình Microsoft Office hiển thị một số tài liệu bạn mở gần đây nhất trong chương trình đó để bạn có thể truy cập nhanh vào các tệp qua những nối kết này. Tính năng này được mặc định bật, nhưng bạn có thể tắt nó, bật lại, xóa hoặc điều chỉnh số tệp hiển thị trong đó.

Ghi chú: 

 • Nếu tính năng này được tắt và sau đó bạn bật nó trở lại, thì nó sẽ chỉ hiện thị những tệp bạn mở và lưu sau khi bạn bật tính năng này.

 • Nếu bạn đóng một tệp, sau đó chuyển tệp đến vị trí khác, chẳng hạn như dùng Windows Explorer, thì nối kết đến tệp đó trong chương trình mà bạn dùng để tạo tệp sẽ không hoạt động. Bạn phải dùng hộp thoại Mở để duyệt đến tệp đó và mở nó. Sau khi bạn lưu tệp vào vị trí mới, nối kết đó sẽ được thêm vào danh sách.

Ghim một tệp vào danh sách tệp dùng gần đây

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mở để xem danh sách tệp dùng gần đây.

 3. Bấm ghim mục này vào danh sách Nút Tháo ghim trong Office 2016 .
  Khi tệp được ghim vào danh sách, biểu tượng ghim sẽ trông như thế này: Nút Ghim trong Office 2016 trong các phiên bản cũ hơn của Office, nó sẽ trông như thế này: Ảnh nút

Mẹo: Bấm nút ghim một lần nữa để tháo ghim tệp.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Mẹo:  Để không nhìn thấy tệp nào danh sách tệp dùng gần đây, hãy đặt danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây về không.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Bấm chuột phải vào tệp trong danh sách rồi bấm Xóa Tài liệu chưa Ghim.

 4. Bấm để xóa danh sách.

Ghim một tệp vào danh sách tệp dùng gần đây

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào gần đây để xem danh sách tệp dùng gần đây.

 3. Bấm chuột phải vào tệp bạn muốn giữ, và sau đó chọn ghim vào danh sách, hoặc bấm vào biểu tượng ghim: Ảnh nút .

  Khi tệp được ghim vào danh sách, biểu tượng ghim trông như mã pin đẩy xem từ đầu: Ảnh nút .

 4. Bấm nút ghim một lần nữa để tháo ghim tệp.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Ghi chú: Thực hiện các bước này không áp dụng cho InfoPath 2010.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào gần đây.

 3. Chọn hộp kiểm để nhanh chóng truy nhập số lượng tài liệu gần đây: và chọn số lượng tệp bạn muốn xem.

 4. Nối kết đến các tệp sẽ xuất hiện ở trên thông tin trong thanh dẫn hướng, bất kể bạn đang ở đâu trong dạng xem Backstage.

Ghi chú: Xóa hộp kiểm loại bỏ danh sách.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm vào gần đây.

 3. Bấm chuột phải vào một tệp trong danh sách và chọn xóa mục tháo ghim.

 4. Bấm để xóa danh sách.

Ghi chú: Đặt số lượng tệp gần đây về không cũng xóa danh sách. Để bật tính năng này lại, thiết lập số đến số không phải là số 0. Cập nhật danh sách bằng cách mở các tệp lại và việc đặt lại các chân.

Các thao tác sau đây chỉ áp dụng cho Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, và Word 2007.

 • Để giữ hoặc ghim một tệp trong danh sách Tài liệu gần đây , bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Pin tài liệu này vào danh sách tài liệu gần đây Ảnh nút . Khi tài liệu được ghim vào danh sách Tài liệu gần đây , nút ghim trông giống như mã pin đẩy xem từ đầu: Ảnh nút .

Truy nhập

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

InfoPath

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab chung .

 2. Chọn hoặc xóa hộp kiểm sử dụng danh sách tệp gần đây .

 3. Nếu bạn muốn hiển thị các tệp dùng gần đây, trong danh sách mục nhập , hãy bấm số lượng tệp mà bạn muốn hiển thị.

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Hiển thị, trong danh sách hiện số lượng tài liệu gần đây , bấm số lượng tệp mà bạn muốn hiển thị. Nếu bạn không muốn hiển thị bất kỳ tệp, bấm 0.

Visio

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab chung .

 2. Trong danh sách tệp đã dùng gần đây, hãy bấm số lượng tệp mà bạn muốn hiển thị.

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Dưới Hiển thị, trong danh sách Hiện số lượng Tài liệu Gần đây, bấm vào số tệp mà bạn muốn hiển thị.

Nếu bạn đặt số không, danh sách là trống. Bạn phải bật tính năng và thiết lập số đến số không phải là số 0, và sau đó cập nhật danh sách bằng cách mở các tệp lại và việc đặt lại mã pin.

Truy nhập

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Access.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Hiển thị, trong danh sách hiện số lượng tài liệu gần đây , bấm 0.

Excel

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Hiển thị, trong danh sách hiện số lượng tài liệu gần đây , bấm 0.

PowerPoint

 1. Hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Hiển thị, trong danh sách hiện số lượng tài liệu gần đây , bấm 0.

InfoPath

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab chung .

 2. Xóa hộp kiểm sử dụng danh sách tệp gần đây .

Visio

 1. Trên menu công cụ , bấm tùy chọn, sau đó bấm tab chung .

 2. Trong danh sách tệp đã dùng gần đây, hãy bấm 0.

Word

 1. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Tuỳ chọn Word.

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Bên dưới Hiển thị, trong danh sách hiện số lượng tài liệu gần đây , bấm 0.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×