Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn

Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người sở hữu site hoặc có quyền sửa trên một trang web SharePoint , bạn có thể tùy chỉnh dẫn hướng cho trang của bạn. Bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc sửa các nối kết trên menu bên trái trên một site nhóm (còn được gọi là menu khởi động nhanh) hoặc menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc để cung cấp cho người dùng truy nhập nhanh vào các trang web và trang.

Ghi chú: 

 • Nếu trang web của bạn đã được tùy chỉnh bằng chủ sở hữu, menu bên trái hoặc trên menu có thể không sẵn dùng.

 • Trong SharePoint Online, bạn có thể chỉ tùy chỉnh menu bên trái trên site nhóm tại thời điểm này, trừ khi bạn đang trong chế độ cổ điển.

Chọn phiên bản của SharePoint bên dưới để biết các bước để tùy chỉnh dẫn hướng trên trang SharePoint của bạn.

Ghi chú: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái.

  Dẫn hướng bên trái SharePoint

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Di chuột lên vị trí trong menu, nơi bạn muốn thêm nối kết và bấm + và sau đó mũi tên xuống.

  Thêm nối kết để dẫn hướng bên trái trang nhóm SharePoint

 3. Trên hộp thoại Thêm một nối kết , hãy chọn một trong các tùy chọn nối kết sau đây:

  • URL để thêm một nối kết đến bất kỳ mục nào, nội bộ hoặc bên ngoài công ty của bạn. Chỉ cần nhập địa chỉ và tên hiển thị cho nối kết.

   Thêm nối kết URL vào dẫn hướng bên trái của site nhóm SharePoint

  • Hội thoại để thêm một nối kết đến hội thoại nhóm Office 365 liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  • Lịch để thêm một nối kết vào lịch nhóm Office 365 liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  • Sổ ghi chép để thêm một nối kết vào sổ ghi chép OneNote liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  • Trình lập kế hoạch để thêm một nối kết cho bản thể hiện Microsoft Planner liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  Sau đó bấm OK.

 4. Bạn cũng có thể thêm trang vào menu từ danh sách trang của trang web. Chọn trang từ menu bên trái, hãy chọn trang bạn muốn thêm, bấm ... hoặc bên cạnh trang trong danh sách hoặc trong thanh dẫn hướng trên cùng, sau đó bấm Thêm để dẫn hướng.

  Thêm nối kết vào menu bên trái

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Ghi chú: Tại mục xử lý tự động bằng SharePoint. Bạn không thể thêm nối kết vào menu gần đây.

 1. Bấm sửa ở bên phải của menu trên cùng.

  Menu SharePoint trên cùng

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Di chuột lên vị trí trong menu, nơi bạn muốn thêm nối kết và bấm + và sau đó mũi tên xuống.

  Trên menu sửa SharePoint

 3. Trên hộp thoại Thêm một nối kết , trong hộp địa chỉ , nhập URL cho nối kết bạn muốn thêm.

  Để thêm nối kết đến một trang trong menu bên trái, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn thêm nối kết đến.

  2. Sao chép URL từ thanh địa chỉ.

  3. Dán URL vào hộp địa chỉ

 4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập văn bản Hiển thị cho nối kết. Đây là văn bản sẽ hiển thị trên menu.

  Sau đó bấm OK.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bên cạnh nối kết mà bạn muốn sửa, hãy bấm ....

 3. Bấm vào Sửa.

  Sửa một nối kết trong menu bên trái

 4. Khi bạn được hoàn tất việc chỉnh sửa nối kết, hãy bấm OK.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bên cạnh nối kết mà bạn muốn di chuyển, hãy bấm ....

 3. Bấm di chuyển lên hoặc di chuyển xuống dưới.

  Di chuyển một nối kết lên hoặc xuống trong menu bên trái

 4. Lặp lại các bước này cho đến khi nối kết ở vị trí mong muốn.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Thao tác này tạo một nối kết thụt lề bên dưới nối kết khác. Bạn có thể thêm chỉ một mức phụ nối kết trên menu bên trái hoặc trên menu. Trong menu trên cùng, chẳng hạn như trên trang thông tin liên lạc, thao tác này tạo một mức một menu thả xuống.

Menu bên trái

Hình minh họa của một nối kết phụ

Trên menu

Thêm mục dẫn hướng làm sublinks cho thả xuống Hiển thị
 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bên cạnh nối kết mà bạn muốn thực hiện một nối kết phụ, hãy bấm ....

 3. Bấm tạo nối kết phụ.

  Thực hiện một nối kết phụ một nối kết trong menu bên trái

 4. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Điều này sẽ di chuyển một nối kết thụt lề từ trong một nối kết.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bên cạnh nối kết phụ mà bạn muốn tăng cấp một nối kết chính, hãy bấm ....

 3. Bấm tăng cấp con nối kết.

  Tăng cấp con nối kết đến một nối kết chính

 4. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Một số nối kết, chẳng hạn như thùng rác là nối kết hệ thống và không thể loại bỏ.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc.

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bên cạnh nối kết mà bạn muốn loại bỏ, hãy bấm vào dấu chấm lửng ().

 3. Bấm Loại bỏ.

  Ghi chú: Bạn không thể loại bỏ nối kết thùng rác tại thời điểm này.

  Loại bỏ một nối kết từ menu bên trái

 4. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Nếu bạn có chủ sở hữu hoặc quyền quản trị, bạn có thể tắt menu bên trái cho site nhóm của bạn.

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Thiết đặt trang.

  Nếu bạn đang dùng một site nhóm kết nối Office 365, bạn có thể phải bấm Nội dung trang trong menu bên trái và sau đó bấm Thiết đặt trang trên menu bên phải trên cùng.

 2. Bên dưới xem và cảm nhận trên Trang thiết đặt trang, hãy bấm Thành phần dẫn hướng.

  Các thành phần dẫn hướng trên menu thiết đặt Site
 3. Bỏ chọn thiết đặt Cho phép khởi động nhanh , sau đó bấm OK.

  Bỏ chọn menu khởi động nhanh

Nếu bạn đã bật tính năng phát hành trên trang web của bạn trải nghiệm cổ điển SharePoint , menu bên trái sẽ hiển thị nối kết đến trải nghiệm hiện đại danh sách hoặc thư viện nếu bạn đã thêm chúng vào site của bạn trải nghiệm cổ điển ngoài việc hiển thị các mục từ kho thuật ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý bật dẫn hướng cho một site trong SharePointbật tính năng phát hành.

Sửa nối kết trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Để bắt đầu sửa các nối kết trên trang web của bạn, hãy bấm vào một trong các tùy chọn Sửa nối kết trên trang.

Sửa nối kết

Thay đổi các nối kết trong thanh nối kết trên cùng: Bấm Sửa nối kết gần trên cùng (hãy xem "1").

Thay đổi các nối kết trong thanh khởi động nhanh: Bấm Sửa nối kết ở phía (hãy xem "2").

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy Nối kết sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 1. Đi tới trang nội dung trang: bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm nội dung Site.

 2. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết, tùy thuộc vào nơi bạn muốn thêm nối kết.

 3. Bấm ứng dụng mà bạn muốn thêm, sau đó kéo nó đến vị trí bạn muốn nó xuất hiện trên khởi động nhanh hoặc thanh nối kết trên cùng.

  Kéo ứng dụng vào dẫn hướng

 4. Bấm Lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Để thêm nối kết đến một trang khác, nhập URL.

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết, tùy thuộc vào nơi bạn muốn thêm nối kết.

 2. Bấm + nối kết.

 3. Nhập tên hiển thị cho nối kết và vị trí đích, đảm bảo rằng bạn bao gồm http:// vào.

 4. Bấm OK để thêm nối kết mới vào thanh nối kết khởi động nhanh hoặc trên cùng.

 5. Bấm Lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Ghi chú: Bạn không thể đổi tên hoặc loại bỏ thùng rác.

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết, tùy thuộc vào vị trí bạn muốn sửa nối kết.

 2. Đổi tên: Bấm trực tiếp vào nối kết bạn muốn đổi tên và bắt đầu nhập tên mới. Bấm bên ngoài tên đó, sau đó bấm lưu.

 3. Loại bỏ: Bấm X tương ứng với nối kết để loại bỏ nó khỏi bảng điều khiển dẫn hướng, rồi bấm lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Đổi tên nối kết không ảnh hưởng tới trang địa chỉ hoặc URL nối kết tham chiếu.

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết tùy thuộc vào vị trí của nối kết mà bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn nối kết mà bạn muốn di chuyển, sau đó kéo nó đến vị trí mới trong khu vực dẫn hướng.

  Để thụt lề hoặc tạo một nối kết phụ, hãy kéo nối kết bên dưới và hơi bên phải của nối kết bạn muốn đặt làm nối kết trên cùng.

 3. Lặp lại các bước này cho từng nối kết bạn muốn di chuyển.

 4. Khi bạn đã kết thúc, hãy bấm Lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Ghi chú: Bạn có thể kéo các mục ra khỏi gần đây để chính thanh khởi động nhanh. Tuy nhiên bạn không thể kéo các mục vào gần đây.

Cho các trang trong tuyển tập trang nơi tính năng phát hành được bật, bạn có nhiều tùy chọn dẫn hướng để chọn, bao gồm Hiển thị site con và hiển thị thanh dẫn hướng cùng dưới dạng một trang web mẹ trang dẫn hướng (còn được gọi là kế thừa dẫn hướng mẹ). Nếu bạn không nhìn thấy các tùy chọn này, hãy kiểm tra với người quản trị trang web của bạn.

 1. Trên trang nơi bạn muốn thay đổi thiết đặt dẫn hướng, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bấm diện mạo và cảm nhận, sau đó bấm Khởi động nhanh hoặc thanh nối kết trên cùng...

 3. Chọn tùy chọn cho thanh khởi động nhanh hoặc nối kết trên cùng, ví dụ, để hiển thị site con hoặc hiển thị thanh dẫn hướng cùng dưới dạng trang web mẹ (kế thừa dẫn hướng mẹ).

Các nối kết xuất hiện ở bên trái của trang web của bạn được gọi là nối kết khởi động nhanh. Theo mặc định, khởi động nhanh bao gồm nối kết đến mục gần đây cũng như các mục quan trọng như danh sách và thư viện. Các nối kết ở trên cùng, trong thanh nối kết trên cùng, thường hiển thị trang con trong site của bạn.

Khởi động nhanh

Khi bạn tạo một danh sách mới hoặc thư viện, nối kết mới tự động xuất hiện bên dưới gần đây trên Khởi động nhanh. Chỉ có các nối kết mới nhất năm xuất hiện trong phần gần đây .


Nối kết Gần đây trên Khởi động Nhanh hiển thị trang, danh sách và thư viện đã tạo gần đây

Ghi chú: Khi bạn tạo một trang mới, nó không tự động xuất hiện trong khởi động nhanh. Bạn phải tạo một nối kết đến trang và thêm nó chính bạn.

Thanh nối kết trên cùng

Bạn cũng có thể tùy chỉnh nối kết dẫn hướng trên thanh nối kết trên cùng của trang web của bạn để đổi sang chữ hoa, sắp xếp lại thứ tự, hoặc thêm nối kết vào site phụ mà người dùng hay ghé thăm nhất.

Dẫn hướng trên đầu trang

Các nối kết liên quan

Để thêm nối kết vào trang của bạn thay vì menu bên tay trái hoặc trên menu, hãy xem Thêm một nối kết đến một trang.

Để tạo các trang mới mà bạn có thể nối kết đến, hãy xem Thêm trang vào một trang.

Để thay đổi màu, nền và trang web của bạn sẽ trông như thế nào, hãy xem thay đổi diện mạo của trang SharePoint của bạn.

Để thay đổi tên, mô tả, logo, hoặc các thiết đặt khác, hãy xem quản lý thiết đặt site nhóm SharePoint của bạn.

Để tạo một site trong SharePoint Online, hãy xem tạo một site nhóm trong SharePoint Online hoặc tạo một liên lạc site trong SharePoint Online.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×