Tùy chỉnh cách các chương trình gửi thông tin vào OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, bấm gửi đến OneNote nút trong các chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 hoặc trong Windows Internet Explorer sẽ tạo ra một trang mới trong Office OneNote trong một phần đặc biệt được gọi là ghi chú chưa xếp.

Bạn có thể thay đổi thiết đặt mặc định và xác định vị trí OneNote sẽ lưu trữ các ghi chú Web, thông điệp email, và nội dung từ các tài liệu và tệp. Bạn cũng có thể đặt các tùy chọn riêng biệt để tổng hợp Web ghi chú và sử dụng OneNote in trình điều khiển để nhập nội dung từ các nguồn khác.

Thay đổi vị trí mặc định cho Web ghi chú

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , bấm gửi đến OneNote trong danh sách thể loại .

 3. Trong phần Web ghi chú, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để có Web ghi chú được gửi đến một trang mới trong một phần cụ thể của một sổ ghi chép cụ thể, bấm trang mới trong phầnvà sau đó duyệt đến tệp sổ tay đường dẫn và phần mà bạn muốn trang được tạo.

  • Để có Web ghi chú được gửi đến một trang mới trong phần hiện đang mở, hãy bấm trang mới trong phần hiện tại.

  • Để có Web ghi chú được gửi đến trang hiện đang mở, bấm vào trang hiện tại.

Thay đổi vị trí mặc định cho "bản in"

Trình điều khiển in OneNote cho phép bạn gửi thông tin từ bất kỳ tệp máy tính vào một trang trong sổ tay OneNote của bạn như là "in" nó vào trang đó thay vì gửi cho một máy in thực tế.

 1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại tùy chọn , bấm gửi đến OneNote trong danh sách thể loại .

 3. Bên dưới bản in, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để có tệp in ra một trang mới trong một phần cụ thể của một sổ ghi chép cụ thể, bấm trang mới trong phầnvà sau đó duyệt đến sổ ghi chép đường dẫn và phần tệp nơi các trang nên được tạo.

  • Để có tệp in ra một trang mới trong phần hiện đang mở, hãy bấm trang mới trong phần hiện tại.

  • Để có tệp in ra trang hiện đang mở, bấm vào trang hiện tại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×