Tôi thấy dấu X đỏ thay vì clip của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chèn hoặc kéo một hình ảnh hoặc video clip vào tài liệu của bạn, và bạn không có bộ lọc đồ họa được cài đặt cho hình đó, bạn có thể thấy dấu X đỏ thay vào đó.

Vui lòng lưu ý thông tin trong hộp thoại đi kèm, có thể giải thích vì sao yêu cầu của bạn không được xử lý.

Kiểu-tệp đa phương tiện bạn có thể thêm

Bạn có thể thêm các kiểu tệp sau đây vào Clip Organizer:

Loại Tệp

Phần mở rộng

Microsoft Windows Metafile

.EMF, .wmf

Bitmap của Windows

.BMP .dib, .rle

Siêu tệp đồ họa máy tính

.CGM

Định dạng trao đổi đồ họa

.gif

Khớp nhóm chuyên gia đồ họa

.jpg

Đồ họa khả chuyển trên mạng

.png

Macintosh PICT

.PCT

Định dạng tệp ảnh có gắn thẻ

.TIF

Ngôn ngữ đánh dấu véc-tơ

.VML

Microsoft Windows Media

.avi: tệp .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×