Tôi nhận được một lỗi "đã ngừng hoạt động" khi khởi động Office 2016 hoặc 2013 ứng dụng trên PC của tôi

Tôi nhận được một lỗi "đã ngừng hoạt động" khi khởi động Office 2016 hoặc 2013 ứng dụng trên PC của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhận được lỗi này khi bạn bắt đầu Office 2016 hoặc Office 2013 Phiên bản của Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publisher hoặc Visio trên máy tính của bạn:

Microsoft Excel đã ngừng hoạt động.

Microsoft Word đã ngừng hoạt động.

Microsoft Outlook đã ngừng hoạt động.

Microsoft PowerPoint đã ngừng hoạt động.

Microsoft Visio đã ngừng hoạt động.

Microsoft Publisher đã ngừng hoạt động.

Trước khi bạn cố bất kỳ độ phân giải trong bài viết này, điều quan trọng để đảm bảo rằng Office đầy đủ là bản mới nhất. Nếu bạn vẫn nhận được lỗi "ngừng hoạt động" sau khi cài đặt bản Cập Nhật Office, chọn ứng dụng Office nhất hoặc Outlook và làm theo các tùy chọn khắc phục sự cố trong thứ tự mà chúng được trình bày.

Ghi chú: Thông tin trong bài viết này không áp dụng nếu ứng dụng Office đang treo khi bạn bắt đầu chúng hoặc bạn gặp sự cố mở một tệp cụ thể trong một trong các ứng dụng.

Hướng dẫn trên tab này áp dụng cho Excel, Word, PowerPoint, Publisher và Visio. Bấm vào tiêu đề để có thêm chỉ dẫn.

 1. Bấm nút dễ dàng sửa lỗi này để cố gắng giải quyết vấn đề này.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi cho chạy tệp.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, hãy chọn Lưu.

  2. Trong hộp tiếp theo cho biết CSSEmerg6619.diagcab được hoàn tất việc tải xuống, bấm mở.

  3. Khởi động trình hướng dẫn Office tệp liên kết. Chọn tiếp theo và làm theo các lời nhắc.

  1. Ở dưới cùng của cửa sổ trình duyệt, chọn mở để mở tệp CSSEmerg6619.diagcab .

   Nếu tệp không mở tự động, chọn lưu > Mở thư mục, và sau đó bấm đúp vào tệp (bắt đầu với "CSSEmerg6619") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Khởi động trình hướng dẫn Office tệp liên kết. Chọn tiếp theo và làm theo các lời nhắc.

  1. Ở góc dưới, góc dưới bên phải chọn tệp CSSEmerg6619 và từ thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

  2. Bấm đúp vào tải xuống, CSSEmerg6619, để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  3. Khởi động trình hướng dẫn Office tệp liên kết. Chọn tiếp theo và làm theo các lời nhắc.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

  2. Trong cửa sổ trình duyệt trên bên phải, hãy chọn hiện tất cả các bản tải xuống. Trong thư viện, chọn tải xuống > CSSEmerg6619.diagcab, và sau đó chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào officefile.

  3. Khởi động trình hướng dẫn Office tệp liên kết. Chọn tiếp theo và làm theo các lời nhắc.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

Một số bổ trợ có thể gây ra các vấn đề tương thích làm một lỗi "đã ngừng hoạt động" với ứng dụng Office. Một cách nhanh chóng để tìm hiểu bằng cách bắt đầu ứng dụng Office trong chế độ an toàn. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm chuột phải vào bắt đầu nút Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc trái bên dưới), và chọn chạy. Nếu bạn đang ở trong Windows 7, bạn có thể bấm vào bắt đầu > chạy.

 2. Nhập một trong các lệnh này:

  • Nhập excel/Safe và nhấn Enter để bắt đầu Excel.

  • Nhập winword/Safe và nhấn Enter để bắt đầu Word.

  • Nhập powerpnt/Safe và nhấn Enter để khởi động PowerPoint.

  • Nhập mspub/Safe và nhấn Enter để bắt đầu Publisher.

  • Nhập visio/Safe và nhấn Enter để bắt đầu Visio.

  Ghi chú: Nếu bạn nhận được một lỗi "không thể tìm thấy" sau khi nhập lệnh, hãy chọn nếu bạn bao gồm một khoảng trắng giữa tên ứng dụng và/Safe.

Để đảm bảo ứng dụng Office trong chế độ an toàn, hãy kiểm tra thanh tiêu đề. Bạn sẽ thấy giống như thế: Microsoft Excel (chế độ an toàn).

Nếu ứng dụng Office không bắt đầu trong chế độ an toàn, vấn đề không có thêm trợ. Hãy thử sửa chữa Office hoặc dỡ cài đặt và cài đặt lại nó thay vào đó. Nếu mà vẫn không hoạt động, bạn phải có trình điều khiển mới nhất của thiết bị được cài đặt trên PC của bạn.

Nếu ứng dụng Office bắt đầu trong chế độ an toàn, vô hiệu hóa bổ trợ ứng dụng và bổ trợ COM một tại một thời điểm:

 1. Ứng dụng Office vẫn mở trong chế độ an toàn, hãy bấm tệp > tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Kiểm tra danh sách quản lý cho bổ trợ tùy chọn, chẳng hạn như Word bổ trợ hoặc bổ trợ Excel, và sau đó bấm đi. Nếu bạn không thể tìm thấy một tùy chọn bổ trợ cụ thể vào ứng dụng Office trong danh sách quản lý , chọn bổ trợ COM thay vào đó.

 3. Bỏ chọn một trong những bổ trợ trong danh sách và bấm OK.

  Ghi chú: Một số cũ bổ trợ đã biết gây ra vấn đề. Bỏ chọn những bổ trợ đầu tiên nếu chúng nằm trong danh sách của bạn: Abbyy FineReader, PowerWord và rồng tự nhiên nói.

 4. Khởi động lại ứng dụng (lần này không dùng Chế độ An toàn).

Nếu ứng dụng Office bắt đầu, không có vấn đề với bổ trợ bạn chọn. Chúng tôi khuyên bạn truy cập trang web công ty cho bổ trợ kiểm tra phiên bản Cập Nhật bạn có thể cài đặt. Nếu không có phiên bản mới hơn, hoặc nếu bạn không cần phải sử dụng bổ trợ, bạn có thể không chọn hoặc loại bỏ nó khỏi PC của bạn.

Nếu ứng dụng Office không bắt đầu, lặp lại các bước để bỏ chọn hộp khác bổ trợ từng cái một. Nếu có một bổ trợ tùy chọn khác trong danh sách quản lý , chẳng hạn như bổ trợ COM, hãy lặp lại quy trình này cho bổ trợ cũng. Nếu tất cả bổ trợ được chọn và bạn vẫn không thể mở ứng dụng Office của bạn, vấn đề không liên quan đến thêm trợ. Hãy thử một số khắc phục sự cố tùy chọn nào khác được cung cấp trong bài viết này.

Các phiên bản cũ hơn của những bổ trợ được biết gây ra các vấn đề với các ứng dụng Office 2016 hoặc Office 2013:

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

Bước này rất hữu ích nếu một trong ứng dụng Office bị hỏng hoặc bị hỏng. Đầu tiên hãy thử sửa chữa nhanh và nếu không được, hãy thử sửa chữa trực tuyến. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem sửa một ứng dụng Office.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Với các bước còn lại trình bày về cách lưu và sử dụng bản sửa lỗi dễ dàng, hãy chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở Thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể thử cài đặt lại Office.

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào mục tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể thử cài đặt lại Office.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể thử cài đặt lại Office.

Cài đặt lại Office

Để cài đặt lại Office, hãy làm theo các bước trong mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

Điều khiển thiết bị Windows cũ có thể không tương thích với ứng dụng Office của bạn. Bạn nên chạy một bản cập nhật Windows hoặc Microsoft trên PC của bạn để đảm bảo bạn có trình điều khiển mới nhất. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

Đối với Windows 10:

 1. Chọn nút Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 bắt đầu.

 2. Chọn thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update.

 3. Chọn kiểm tra trực tuyến các Cập Nhật từ Microsoft Update.

 4. Nếu bản cập nhật sẵn dùng chúng sẽ tự động được cài đặt trên PC của bạn.

Đối với Windows 8.1 và Windows 8:

 1. Trên màn hình bắt đầu , bấm thiết đặt trên thanh nút.

 2. Bấm thay đổi thiết đặt PC.

 3. Trong ứng dụng thiết đặt PC, hãy bấm Windows Update.

 4. Bấm kiểm tra cập nhật ngay.

Đối với Windows 7:

 1. Bấm Bắt đầu.

 2. Nhập Windows Update vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp .

 3. Trong kết quả tìm kiếm, bấm kiểm tra Cập Nhật.

 4. Nếu bản cập nhật sẵn dùng, hãy bấm cài đặt.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra sau khi cập nhật Windows, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng các điều khiển cụ thể được Cập Nhật: thẻ video, máy in, chuột và bàn phím. Trình điều khiển cho các thiết bị này thường có thể tải xuống và cài đặt trực tiếp từ trang web của nhà sản xuất.

Ngoài ra, nếu bạn có một máy tính xách tay, bạn nên kiểm tra trang web của nhà sản xuất cho bất kỳ tệp cập nhật liên quan đến máy tính xách tay. Ví dụ, có là một vấn đề đã biết với một cũ DisplayLink người dùng chế độ trình điều khiển sử dụng máy tính xách tay nhất định. Để cập nhật trình điểu khiển DisplayLink bạn cần phải đi đến trang web của nhà sản xuất.

Để phản hồi cho chúng tôi!

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Hướng dẫn trên tab này áp dụng cho Outlook.

Các vấn đề với hồ sơ Outlook hiện có thể gây ra lỗi này xuất hiện khi tìm cách khởi động Outlook. Sửa chữa nhanh là tạo một hồ sơ mới để thay thế hiện có và thêm lại tài khoản email của bạn vào hồ sơ mới. Để thực hiện điều này, hãy làm theo thông tin trong bài viết này: tạo hồ sơ.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

Một số bổ trợ có thể gây ra các vấn đề tương thích làm một lỗi "đã ngừng hoạt động" với Outlook. Một cách nhanh chóng để tìm hiểu bằng cách bắt đầu Outlook ở chế độ an toàn. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Bấm chuột phải vào bắt đầu nút Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc trái bên dưới), và chọn chạy. Nếu bạn đang ở trong Windows 7, bạn có thể bấm vào bắt đầu > chạy.

 2. Nhập outlook/Safe và nhấn Enter để bắt đầu Outlook.

  Ghi chú: Nếu bạn nhận được một lỗi "không thể tìm thấy" sau khi nhập lệnh, hãy chọn nếu bạn bao gồm một khoảng trắng giữa tên ứng dụng và/Safe.

Để đảm bảo Outlook trong chế độ an toàn, hãy kiểm tra thanh tiêu đề. Bạn sẽ thấy giống như thế: Microsoft Outlook (chế độ an toàn).

Nếu Outlook không bắt đầu trong chế độ an toàn, vấn đề không có thêm trợ. Hãy thử sửa chữa Office hoặc dỡ cài đặt và cài đặt lại nó. Nếu mà vẫn không hoạt động, bạn phải có trình điều khiển mới nhất của thiết bị được cài đặt trên PC của bạn.

Nếu Outlook khởi động trong chế độ an toàn, vô hiệu hóa bổ trợ ứng dụng và bổ trợ COM một tại một thời điểm:

 1. Với Outlook vẫn ở chế độ an toàn, hãy bấm tệp > tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Kiểm tra danh sách quản lý cho bổ trợ tùy chọn, chẳng hạn như Outlook bổ trợ, sau đó bấm đi. Nếu bạn không thể tìm thấy tùy chọn Outlook bổ trợ trong danh sách quản lý , chọn bổ trợ COM thay vào đó.

 3. Bỏ chọn một trong những bổ trợ trong danh sách và bấm OK.

  Ghi chú: Một số cũ bổ trợ đã biết gây ra vấn đề. Bỏ chọn những bổ trợ đầu tiên nếu chúng nằm trong danh sách của bạn: Abbyy FineReader PowerWord và rồng tự nhiên nói.

 4. Khởi động lại ứng dụng (lần này không dùng Chế độ An toàn).

Nếu Outlook khởi động, không có vấn đề với bổ trợ bạn chọn. Chúng tôi khuyên bạn truy cập trang web công ty cho bổ trợ kiểm tra phiên bản Cập Nhật bạn có thể cài đặt. Nếu không có phiên bản mới hơn, hoặc nếu bạn không cần phải sử dụng bổ trợ, bạn có thể không chọn hoặc loại bỏ nó khỏi PC của bạn.

Nếu Outlook không bắt đầu, lặp lại các bước để bỏ chọn hộp khác bổ trợ từng cái một. Thực hiện điều này cho cả Outlook bổ trợbổ trợ COM trong danh sách quản lý . Nếu tất cả bổ trợ được chọn và bạn vẫn không thể mở ứng dụng Office của bạn, vấn đề không liên quan đến thêm trợ. Hãy thử một số khắc phục sự cố tùy chọn nào khác được cung cấp trong bài viết này.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

Bước này rất hữu ích nếu một trong các tệp Outlook bị hỏng hoặc bị hỏng. Đầu tiên hãy thử sửa chữa nhanh và nếu không được, hãy thử sửa chữa trực tuyến. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem sửa một ứng dụng Office.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Với các bước còn lại trình bày về cách lưu và sử dụng bản sửa lỗi dễ dàng, hãy chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở Thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể thử cài đặt lại Office.

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào mục tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể thử cài đặt lại Office.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Sau khi khởi động lại máy tính, bạn có thể thử cài đặt lại Office.

Cài đặt lại Office

Để cài đặt lại Office, hãy làm theo các bước trong mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Nếu điều này không giải quyết vấn đề của bạn, hãy bấm vào tiêu đề kế tiếp, bên dưới.

Điều khiển thiết bị Windows cũ có thể không tương thích với Outlook. Bạn nên chạy một bản cập nhật Windows hoặc Microsoft trên PC của bạn để đảm bảo bạn có trình điều khiển mới nhất. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau đây:

Đối với Windows 10:

 1. Chọn nút Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 bắt đầu.

 2. Chọn thiết đặt > Cập Nhật & bảo mật > Windows Update.

 3. Chọn kiểm tra trực tuyến các Cập Nhật từ Microsoft Update.

 4. Nếu bản cập nhật sẵn dùng chúng sẽ tự động được cài đặt trên PC của bạn.

Đối với Windows 8.1 và Windows 8:

 1. Trên màn hình bắt đầu , bấm thiết đặt trên thanh nút.

 2. Bấm thay đổi thiết đặt PC.

 3. Trong ứng dụng thiết đặt PC, hãy bấm Windows Update.

 4. Bấm kiểm tra cập nhật ngay.

Đối với Windows 7:

 1. Bấm Bắt đầu.

 2. Nhập Windows Update vào hộp Tìm kiếm chương trình và tệp .

 3. Trong kết quả tìm kiếm, bấm kiểm tra Cập Nhật.

 4. Nếu bản cập nhật sẵn dùng, hãy bấm cài đặt.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra sau khi cập nhật Windows, bạn nên kiểm tra để đảm bảo rằng các điều khiển cụ thể được Cập Nhật: thẻ video, máy in, chuột và bàn phím. Trình điều khiển cho các thiết bị này thường có thể tải xuống và cài đặt trực tiếp từ trang web của nhà sản xuất.

Ngoài ra, nếu bạn có một máy tính xách tay, bạn nên kiểm tra trang web của nhà sản xuất cho bất kỳ tệp cập nhật liên quan đến máy tính xách tay. Ví dụ, có là một vấn đề đã biết với một cũ DisplayLink người dùng chế độ trình điều khiển sử dụng máy tính xách tay nhất định. Để cập nhật trình điểu khiển DisplayLink bạn cần phải đi đến trang web của nhà sản xuất.

Để phản hồi cho chúng tôi!

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Chúng tôi cập nhật lần cuối chủ đề này trên tháng 8, 2017 dựa trên chú thích của bạn. Nếu bạn tìm thấy bài viết này hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không, hãy dùng các điều khiển phản hồi dưới đây để cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể làm nó tốt hơn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×