Tôi muốn thu hồi thư trong Outlook.com (trước đây là Hotmail)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn đang dùng Outlook.com và chỉ gửi một thông điệp email cho người nào đó nhầm. Bạn có thể thu hồi nó như thế nào?

Rất tiếc, bạn không thể.

Thu hồi thư không sẵn dùng cho người dùng với các địa chỉ email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com hoặc @msn.com. Đây là các dịch vụ email dựa trên web nơi sau khi bạn gửi thông điệp email đó, nó đã làm việc từ máy chủ email của bạn và thoát khỏi điều khiển của bạn.

Thu hồi thư có sẵn trong Outlook 2016. Hãy xem rút hoặc thay thế thông điệp email sau khi nó được gửi đi để được hướng dẫn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Khôi phục email đã xóa bỏ trong Outlook.com

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×