Tôi không thể thêm công thức được nối kết tới một ô sổ làm việc Excel 2007 sang hình dạng trong đồ họa SmartArt của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Bạn sẽ không thể thêm một công thức được nối kết với một Microsoft Office Excel 2007 sổ làm việc giá trị ô, chẳng hạn như = A1 + 2, vào hình dạng trong đồ họa SmartArt của bạn.

Làm ví dụ, bạn có thể muốn thêm công thức được nối kết vào hình dạng trong đồ họa SmartArt của bạn cung cấp thông tin Cập Nhật, chẳng hạn như số liệu bán hàng hiện tại, số lượng nhân viên trong bộ phận khác nhau trong tổ chức của bạn, hoặc số lượng công việc mục mở, giải quyết, hoặc cố định.

Giải quyết

Mặc dù bạn không có thể có cho đồ họa SmartArt để chứa công thức được nối kết, bạn có thể chuyển đổi đồ họa SmartArt của bạn thành hình dạng riêng biệt và sau đó thêm công thức vào các hình dạng riêng lẻ hoặc hình dạng.

  1. Tạo đồ họa SmartArt của bạn, nếu bạn chưa làm như vậy.

  2. Chọn tất cả các hình trong đồ họa SmartArt của bạn.

    Để chọn tất cả các hình, bấm vào một hình, rồi nhấn CTRL+A.

  3. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  4. Để chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, hãy bấm vào một khu vực khác trong tài liệu của bạn, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

  5. Thêm công thức mà bạn muốn hình dạng riêng biệt.

    Để biết thêm thông tin về cách tạo công thức được nối kết trong Microsoft Office Excel 2007, hãy xem tạo hoặc xóa bỏ công thức. Khi bạn tạo công thức của bạn, bạn cần phải nhập thanh công thức.

Ghi chú: Khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt của bạn thành hình dạng riêng biệt, bạn sẽ mất thiết kế và định dạng công cụ sẵn dùng trên tab Công cụ SmartArt , bao gồm bộ sưu tập bố trí, Thay đổi màuKiểu SmartArt . Tuy nhiên, bạn có thể định dạng hình dạng bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Công cụ vẽ thay vào đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×