Tôi không thể tìm thấy các mẫu Publisher của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Mẫu mà bạn tạo sẽ hiển thị không lựa chọn nào trong danh sách Gần đây Ấn phẩm và trong danh mục Mẫu của tôi .

Nguyên nhân

Chỉ Ấn phẩm, và không mẫu, thường được hiển thị trong danh sách Gần đây Ấn phẩm . Danh mục Mẫu của tôi Hiển thị các mẫu được lưu vào vị trí mẫu mặc định (dành cho Microsoft Windows XP, C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates thư mục). Nếu mẫu của bạn không được liệt kê trong Mẫu của tôi, họ có thể không hiện đang được lưu tại vị trí mặc định.

Giải quyết

Nếu mẫu đã được lưu vào một vị trí khác với vị trí mặc định, mở mẫu và lưu nó vào vị trí mặc định, hoặc di chuyển hoặc sao chép mẫu đến vị trí mặc định.

Sau khi mẫu sẵn dùng ở vị trí mặc định, bạn có thể nhanh chóng mở nó bằng cách bấm mới trên menu tệp , rồi bấm Mẫu của tôi.

Mẹo: Vị trí mẫu mặc định cho Microsoft Windows XP là C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates thư mục.

Tìm vị trí mẫu mặc định trên máy tính của bạn

 1. Tạo ấn phẩm kiểm tra mới.

 2. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 3. Trong danh sách lưu dưới dạng , bấm Mẫu Publisher.

 4. Bấm vào mũi tên trong hộp lưu trong , và sau đó thực hiện ghi chú của vị trí của thư mục được tô sáng trong danh sách.

  Thư mục này là vị trí mẫu mặc định, nơi Publisher tìm mẫu.

 5. Trong hộp thoại Lưu như , hãy bấm hủy.

 6. Trên menu tệp , bấm đóng.

 7. Nếu bạn được nhắc về lưu Ấn phẩm, hãy bấm không.

Di chuyển mẫu Ấn phẩm hiện tại đến vị trí mẫu mặc định

 1. Nếu Publisher đang chạy, thoát khỏi chương trình.

 2. Trong Windows XP, hãy bấm bắt đầu, sau đó bấm Tài liệu của tôi.

  Nếu mẫu hoặc mẫu mà bạn muốn di chuyển không nằm trong Tài liệu của tôi hoặc thư mục con của nó, bấm Tìm kiếm trên menu bắt đầu , bấm tất cả các tệp và thư mục, nhập tiêu chí tìm kiếm thích hợp, sau đó bấm Tìm kiếm.

 3. Bấm vào tệp mà bạn muốn di chuyển.

  Ghi chú: Để chọn nhiều hơn một tệp, bấm vào tệp đầu tiên, và sau đó nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào tệp bổ sung.

 4. Trên menu sửa , bấm Di chuyển vào thư mục.

 5. Trong hộp thoại Di chuyển mục , duyệt đến và chọn vị trí mẫu mặc định, sau đó bấm di chuyển.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×