Tôi không thể sử dụng thẻ HTML trong thông điệp email HTML

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Khi soạn email, bạn chọn định dạng thư HTML, và sau đó xuất hiện của một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Bạn không thể sử dụng thẻ HTML để soạn thư của bạn.

  • Khi bạn dán mã HTML vào thư, bạn thấy chỉ mã HTML, không được hiển thị HTML mà bạn mong đợi nhìn thấy.

  • Bạn không thể xem mã HTML của thư bạn đã nhập.

Nguyên nhân

Microsoft Office Outlook 2007 sử dụng một trình soạn thảo thư email, dựa trên Microsoft Office Word 2007. Office Outlook 2007 sẽ cung cấp một WYSIWYG (những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn nhận được) sửa môi trường. Thư mà bạn soạn được chuyển đổi sang định dạng HTML để gửi.

Office Outlook 2007 không được thiết kế cho bạn nhập trực tiếp hoặc xem thẻ HTML khi soạn email.

Giải quyết

Để sửa mã HTML, bạn phải sử dụng một trình soạn thảo HTML, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ghi chú: Bạn có thể xem mã HTML của thông báo HTML mà bạn nhận được bằng cách mở thư, bấm chuột phải vào khu vực nội dung, và sau đó bấm Dạng xem nguồn trên menu lối tắt.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×