Tôi không thể nhìn thấy hoạt hình trong bố trí tùy chỉnh của tôi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nguyên nhân: Bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình vào trang chiếu cái và bố trí bản chiếu tương ứng của nó khi bạn tạo bản trình bày trong PowerPoint 2011 nhưng hoạt hình sẽ không hoạt động nếu bạn mở bản trình bày trong PowerPoint 2004 hoặc phiên bản cũ hơn.

Giải pháp:    Chỉ hiệu ứng hoạt hình văn bản hoặc đối tượng trong dạng xem thường.

Để làm cho bản trình bày mà bạn tạo trong PowerPoint tương thích với phiên bản cũ hơn, không áp dụng hiệu ứng hoạt hình cho trang chiếu cái hoặc bố trí bản chiếu tương ứng của nó trong dạng xem trang chiếu cái.

Xem thêm

Sửa đổi trang chiếu cái

Tạo hoặc thay đổi bố trí trang chiếu

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×