Tôi không thể chạy chương trình cài đặt cho ứng dụng cuộc họp Skype

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn nhận được một chương trình cài đặt thông báo lỗi khi bạn tìm cách cài đặt ứng dụng cuộc họp Skype, có nghĩa là người quản trị CNTT của bạn đã thiết lập chính sách trên máy tính của bạn mà ngăn bạn cài đặt tệp MSI.

Nếu điều này xảy ra, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại nơi làm việc hoặc quản trị CNTT của bạn và yêu cầu họ cài đặt ứng dụng cho bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cần trợ giúp với cuộc họp Skype không?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×