Tôi không tìm thấy nút Gửi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không thấy lệnh gửi , nó có nghĩa là một tài khoản email không được cấu hình. Bạn có thể xem thư đã nhận được, hoặc dùng lệnh trả lời, chuyển tiếphoặc mới để mở một cửa sổ thư mới. Tuy nhiên, không có tài khoản email được cấu hình, bạn không thể gửi bất kỳ thông điệp email.

Khi một tài khoản email được cấu hình đúng cách, lệnh gửi nằm kế bên hộp đến, CcBcc .

Khi Outlook chạy mà không cần tài khoản email được cấu hình, lệnh gửi không xuất hiện.

Lý do tài khoản email không được cấu hình có thể bao gồm:

  • Microsoft Outlook đã được cấu hình mà không hỗ trợ email     Trong khi không phổ biến, Outlook có thể được cấu hình để quản lý liên hệ, nhiệm vụ hoặc lịch chỉ, mà không có chức năng email.

  • Thiết lập tài khoản email bị làm phiền     Lần đầu tiên Outlook chạy, quy trình thiết lập cho tài khoản email bị gián đoạn hoặc không hoàn tất. Bạn có thể cần phải hoàn thành hoặc khởi động lại quy trình. Để được trợ giúp, hãy xem thiết lập email Outlook.

  • Tệp cấu hình tài khoản bị hỏng     Thiệt hại tệp được dùng để lưu trữ thông tin cấu hình tài khoản email có thể gây ra một tài khoản email được cấu hình trước đó không cần xuất hiện.

Xác nhận tài khoản email được cấu hình

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Thiết đặt Tài khoản, rồi bấm Thiết đặt Tài khoản.

    Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

  3. Trong hộp thoại Thiết đặt tài khoản , trên tab email nếu không có mục nào, không có tài khoản email không được cấu hình trong hồ sơ Outlook của bạn.

Đầu trang

Tài khoản email được cấu hình, nhưng nút gửi vẫn bị thiếu

Nếu tài khoản email được liệt kê, hãy thử xóa rồi sau đó thêm tài khoản. Hãy xem chủ đề thiết lập email Outlook.

Nếu nút gửi vẫn không xuất hiện khi bạn soạn thư mới hoặc khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư, hãy thử tạo hồ sơ Outlook khác, và sau đó thêm tài khoản email của bạn. Để được trợ giúp, hãy xem tạo hồ sơ.

Đầu trang

Liên hệ với ai đó để được trợ giúp

Nếu các bước trước đó không giải quyết vấn đề về gửi nút thiếu, hãy thử Microsoft Answers dành cho Microsoft Office, một trang web hỗ trợ dựa trên cộng đồng, nơi bạn có thể yêu cầu và trả lời câu hỏi hoặc duyệt chỉ khác là câu trả lời.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×