Tôi có thể thay đổi dấu đầu dòng thành số trong Word Web App không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn danh sách dấu đầu dòng của bạn có thứ tự liên tiếp, bạn có thể thay đổi dấu đầu dòng thành danh sách đánh số.

  1. Hãy chọn toàn bộ danh sách dấu đầu dòng.

    Văn bản danh sách đánh dấu đầu dòng đã chọn

    Các dấu đầu dòng sẽ không xuất hiện đã chọn.

  2. Hãy bấm vào Trang đầu>Đoạn văn>Đánh số.

    Nút Đánh số trong nhóm Đoạn văn trên tab Trang đầu

    Mẹo: Nếu bạn muốn định dạng số khác với mặc định, hãy bấm vào mũi tên kế bên Đánh số để chọn từ các tùy chọn khác.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×