Tôi có thể thêm tên miền con hay nhiều tên miền riêng vào Office 365?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Điện thoại

Muốn trợ giúp?   

Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ.

Hầu hết các thuê bao Office 365 đều có cùng những tính năng giống nhau đối với tên miền. Ví dụ, bạn có thể thêm nhiều tên miền riêng, thêm tên miền con và quyết định xem bạn muốn tự mình quản lý DNS cho tên miền riêng hay để Office 365 quản lý DNS cho tên miền.

Hãy xem lại thông tin dưới đây để tìm hiểu cách bạn có thể sử dụng Office 365 trong tổ chức của mình. Phần mô tả dịch vụ tên miền Office 365 thậm chí còn có một danh sách cụ thể hơn. Bạn cũng có thể xem lại tổng quan tính năng sản phẩm của mỗi gói dịch vụ.

 • Bạn có thể thêm tên miền bổ sung. Ví dụ, bạn có thể thêm tên miền contososolutions.comcontosomarketing.com sau khi thiết lập tên miền đầu tiên của bạn. Làm thế nào? Bạn có thể Thêm tên miền bổ sung vào Office 365 bằng trình hướng dẫn tên miền.

 • Bạn có thể thêm nhiều tên miền hoặc tên miền con. Ví dụ, bạn có thể thêm tên miền contoso.comcontosomarketing.com, và sau đó thêm tên miền con www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com, và nhiều. Làm thế nào? Bạn thêm tên miền bổ sung hoặc tên miền con giống như cách bạn thêm tên miền tùy chỉnh ban đầu của bạn, bằng cách làm theo các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

 • Khi bạn thêm nhiều tên miền vào Office 365, bạn có thể lưu trữ bất kỳ dịch vụ (chẳng hạn như email) trên bất kỳ tên miền bạn đã thêm. Khi bạn thay đổi email của bạn để Office 365, bằng cách Cập Nhật bản ghi MX cho tên miền, tất CẢ email được gửi đến tên miền đó sẽ bắt đầu đến Office 365. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bước để chỉ dẫn Office 365 với chỉ một vài địa chỉ email thay vào đó.

 • Nếu đã có website công cộng mà bạn sử dụng với tên miền của mình, khi bạn thêm tên miền vào Office 365, bạn có thể tiếp tục lưu trữ website hiện tại của bạn tại nơi nó đang được lưu trữ mà không phải làm gì thêm.

  Làm thế nào? Khi bạn thiết lập tên miền của bạn trong Office 365, trong những miền này hướng dẫn thiết lập, hãy bảo đảm chọn khi được hỏi bạn có một trang web mà bạn đang dùng. (Hoặc chọn tùy chọn quản lý bản ghi DNS của riêng bạn.) Sau đó, bạn thêm và Cập Nhật bản ghi DNS của bạn trên website máy chủ lưu trữ DNS của bạn để cấu hình các bản ghi DNS cho các dịch vụ, chẳng hạn như email và Skype for Business Online. Thiết lập các dịch vụ không ảnh hưởng đến trang web của bạn.

 • Chọn cách bạn sẽ quản lý DNS cho tên miền của mình. Bạn có thể tiếp tục quản lý bản ghi DNS của mình tại nhà cung cấp lưu trữ DNS (hoặc tại cơ sở, nếu bạn quản lý tệp DNS của mình cục bộ)—chẳng hạn như để thêm hoặc cập nhật bản ghi MX hoặc CNAME. Hoặc bạn có thể để Office 365 thiết lập và quản lý bản ghi DNS cho tên miền của mình. Bạn có thể chọn cách quản lý bản ghi DNS khi bạn thực hiện các bước trong trình hướng dẫn thiết lập tên miền.

  • Nếu bạn quyết định để cho Office 365 tạo và lưu trữ các bản ghi DNS cho tên miền của bạn, thì email và IM sẽ được tự động thiết lập để sử dụng tên miền của bạn do Office 365 lưu trữ, đồng thời bạn không thể lưu trữ email hoặc IM tại một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác. Bạn cũng không thể thêm một tên miền con của tên miền, trừ khi trước tiên bạn thay đổi phần quản lý DNS đối với máy chủ DNS bên ngoài Office 365 cho tên miền của bạn.

  • Nếu bạn quyết định tự mình quản lý DNS cho tên miền của mình, bạn có thể thiết lập email, IM và website công cộng của mình để sử dụng tên miền của bạn trong Office 365, hoặc bạn có thể lưu trữ một số (hoặc tất cả) các dịch vụ này trên tên miền của bạn với một nhà cung cấp khác.

  Ghi chú: Nếu bạn đang thêm một tên miền con, chẳng hạn như sales.contoso.com, bạn phải quản lý DNS cho tên miền bên ngoài Office 365. Ngoài ra, nếu GoDaddy là cơ quan đăng ký tên miền của bạn, bạn không có Office 365 quản lý tên miền của bạn.

Thông tin thêm về cách mà miền hoạt động với các dịch vụ Office 365

 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thêm tối đa 900 tên miền vào thuê bao Office 365 của mình. Nếu bạn đang lên kế hoạch dùng nhiều tên miền, xem Dùng số lượng lớn các tên miền với Office 365.

 • Office 365 tạo tên miền cho bạn khi bạn đăng ký dịch vụ, chẳng hạn như contoso.onmicrosoft.com. Bạn có thể tiếp tục dùng tên miền này cho ID người dùng và cho dịch vụ Office 365 của mình, hoặc thêm tên miền riêng của chính bạn.

 • Bạn có thể dùng bất kỳ tên miền riêng nào sẵn có tại cơ quan đăng ký tên miền của bạn. Tên này không nhất thiết phải khớp với phần đầu của miền onmicrosoft.com của bạn. Ví dụ, nếu bạn đăng ký Office 365 bằng fabrikam.onmicrosoft.com, bạn có thể dùng fabrikam.com, fabrikam_NW.com, hoặc một tên hoàn toàn khác như fourthcoffee.com.

Tìm hiểu thêm tại Nhận trợ giúp về tên miền trong Office 365.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×