Tôi có thể kết nối đến dữ liệu bảng bên ngoài không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi, bạn có thể muốn kết nối đến dữ liệu ở một vị trí bên ngoài, giống như một bảng Access/SQL Server, một tệp XML, web hoặc một tệp văn bản. Rất tiếc, bạn không thể làm điều này trong Excel Online.

Tuy nhiên, bạn có thể mở một sổ làm việc đã có dữ liệu được kết nối đến các vị trí bên ngoài và làm mới dữ liệu đó trong Excel Online bằng cách bấm Dữ liệu và chọn một trong các tùy chọn làm mới.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nó để mở sổ làm việc của bạn để tạo một kết nối dữ liệu. Đây là cách thực hiện:

Bấm mở trong Excel và làm theo các bước trong nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài.

Nút Mở trong Excel

Khi bạn lưu sổ làm việc và mở lại nó trong Excel Online, bạn sẽ nhìn thấy các thay đổi mà bạn đã làm.

Nếu bạn không có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể Hãy thử. Hoặc bạn có thể mua nó ở đây, khi bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi.

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×