Tôi cần những quyền gì đối với lập phiên bản SharePoint?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để sử dụng lập phiên bản trong SharePoint danh sách và thư viện, bạn cần phải có quyền cụ thể tùy thuộc vào việc bạn đang làm.

Tôi cần những quyền gì?

Các quyền được liệt kê trong bảng dưới đây là các quyền mặc định. Vì người quản trị của bạn có thể tạo quyền tùy chỉnh, họ có thể khác trong tổ chức của bạn. Nói chung, nếu bạn có thể thấy tài liệu, bạn có thể xem lịch sử Phiên bản của nó. Nếu bạn có thể sửa nó, bạn có thể khôi phục Phiên bản trước đó hoặc xóa một phiên bản trước đó. Nâng cao hơn thao tác có thể yêu cầu quyền quản trị trên danh sách hoặc trang web. Để sửa hoặc đặt quyền, hãy xem sửa quyền cho một danh sách hoặc thư viện

Để thực hiện điều này...

Tôi cần những quyền này...

Xem Lịch sử Phiên bản

Toàn quyền điều khiển, đóng góp, đọc

Khôi phục một phiên bản trước

Toàn quyền điều khiển, đóng góp

Xóa phiên bản

Toàn quyền điều khiển, đóng góp

Không phát hành một phiên bản

Toàn quyền điều khiển, đóng góp

Khôi phục đã xóa một phiên bản đã xóa *

Toàn quyền kiểm soát và/hoặc đóng góp

* Tài liệu sẽ giữ trong Thùng rác cho một khoảng thời gian được đặt bởi người quản trị, thường là 30 ngày. Nếu bạn cần khôi phục một phiên bản đã bị xóa bỏ sau khi giai đoạn đó đã kết thúc, hãy liên hệ với người quản trị của bạn. Để biết thêm về thùng rác, hãy xem khôi phục đã xóa nội dung trong thùng rác của SharePoint site

Lập phiên bản trên nhiều

Làm thế nào lập phiên bản hoạt động trong danh sách hoặc trong thư viện?

Xóa phiên bản trước của một mục hoặc tệp trong SharePoint

Khôi phục Phiên bản trước của một mục hoặc tệp

Bật và cấu hình lập phiên bản cho một danh sách SharePoint hoặc thư viện

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu không, cung cấp cho chúng tôi chi tiết, điều gì đã là khó hiểu hoặc thiếu và những gì bạn mong muốn. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết những gì bạn tìm kiếm. Vui lòng bao gồm phiên bản SharePoint, Hệ điều hành và trình duyệt, bạn có. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×