Tôi có thể thay đổi tên bảng không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thấy các tên bảng mặc định như Table1 và Table2 trong công thức của bạn và tự hỏi có cách nào để thay đổi chúng thành tên gì đó ý nghĩa hơn. Rất tiếc, bạn không thể thực hiện việc này trong Excel Online vì các Công cụ Bảng không sẵn dùng.

Tên bảng xuất hiện trong công thức

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính bạn có thể dùng nó để mở sổ làm việc của bạn và thay đổi tên bảng ở đó. Đây là cách thực hiện:

  1. Bấm Mở bằng Excel.

    Nút Mở trong Excel

  2. Bấm vào ô bất kỳ trong bảng và bên dưới Công cụ Bảng, hãy bấm Thiết kế.

    trường tên bảng

  3. Trong hộp Tên Bảng, nhập tên một bảng mới và nhấn Enter.

  4. Lưu sổ làm việc và mở lại nó trong Excel Online để xem những thay đổi mà bạn đã thực hiện.

Nếu bạn không có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng thử. Hoặc bạn có thể mua nó ở đây, khi đã sẵn sàng chuyển đổi.

Để biết tin về những cập nhật mới nhất của Excel Online, hãy ghé blog Microsoft Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×