Tôi có thể thêm dấu ngắt phần trong Word Web App không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Rất tiếc, không có. Bạn có thể thêm dấu ngắt trang nhưng Word Online không thể thêm dấu ngắt phần chưa.

Để chèn dấu ngắt trang, hãy bấm Chèn > Dấu ngắt Trang.

chèn dấu ngắt trang

Nếu bạn có ứng dụng Word trên máy tính, hãy dùng lệnh mở trong Word để mở tài liệu và thêm dấu ngắt phần có. Khi bạn hoàn tất và lưu tài liệu, nó sẽ tiếp tục lưu trữ mà bạn đã mở nó trong Word Online.

Nếu không có Word, bạn có thể dùng thử hoặc mua ngay ứng dụng Word trong phiên bản mới nhất của Office.

Mẹo: Office Online được cập nhật tất cả thời gian với các tính năng mới. Đăng ký với Office Online blog cho biết các thông tin mới nhất và thông báo.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×