Tôi có thể sao chép một trang tính trong sổ làm việc hiện tại không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Excel Online, bạn có thể đã tìm cách để sao chép một tab trang tính bằng cách bấm chuột phải vào nó, chẳng hạn như trong ứng dụng Excel trên máy tính và phát hiện rằng tùy chọn Di chuyển hoặc Sao chép không sẵn dùng.

tab trang tính không có tùy chọn sao chép.

Tùy chọn sao chép trang tính sẵn dùng trong ứng dụng Excel trên máy tính

Mặc dù Excel Online không có cách thức để sao chép một tab trang tính nhưng bạn có thể tạo một bản sao của trang tính bằng cách sao chép tất cả dữ liệu và dán nó vào một trang tính mới. Đây là cách thực hiện:

  1. Chọn tất cả dữ liệu trong trang tính bằng cách bấm vào ô đầu tiên của trang tính, nhấn Ctrl+Phím cách và sau đó nhấn Shift+Phím cách.

  2. Sao chép tất cả dữ liệu trên trang tính bằng cách nhấn Ctrl+C.

  3. Bấm vào dấu cộng để thêm một trang tính trống mới.

    Nút Thêm trang tính mới

  4. Bấm vào ô đầu tiên trong trang tính mới và nhấn Ctrl+V để dán dữ liệu.

Bạn cũng có thể sao chép một trang tính vào sổ làm việc khác.

Tab Sao chép trang tính trong ứng dụng Excel trên máy tính

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và sao chép hoặc trùng lặp trang tính ở đó. Đây là cách thực hiện:

Bấm Mở bằng Exceltạo bản sao của trang tính.

Nút Mở trong Excel

Sau khi bạn đã sao chép trang tính, hãy lưu sổ làm việc Excel và khi bạn mở lại nó trong Excel Online, trang tính được sao chép đang sẵn dùng.

Để biết các thông tin về cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có được bộ sản phẩm ứng dụng và dịch vụ của Office đầy đủ, hãy thử hoặc mua tại Office.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×