Tôi có thể làm việc ở chế độ ngoại tuyến?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang trực tuyến, lưu tự động luôn trên và lưu thay đổi của bạn khi bạn làm việc. Nếu bất kỳ lúc bạn mất kết nối Internet của bạn hoặc bật tắt, bất kỳ thay đổi đang chờ sẽ đồng bộ ngay khi bạn đang trực tuyến trở lại.

Trên iPhone hoặc iPad của bạn, bạn có thể bật tự động lưu bật hoặc tắt bằng cách gõ nhẹ vào tệp và sau đó trượt điều khiển tự động lưu.

Lưu Tự động

Trên thiết bị Android của bạn, bạn có thể bật tự động lưu bật hoặc tắt bằng cách gõ nhẹ tệp > lưu và sau đó trượt điều khiển tự động lưu.

Chuyển đổi lưu tự động trên Android

Lưu ý: Lưu tự động bị vô hiệu hóa khi bạn đang sửa tệp cùng lúc với người khác.

Nếu bạn cần làm việc trong vị trí không có kết nối Internet, hãy đảm bảo tải xuống và mở tài liệu bạn muốn trên thiết bị di động của bạn trước khi bạn đi ngoại tuyến.

Bạn có thể làm việc ngoại tuyến để:

  • Tạo một tệp: bạn có thể tạo một tài liệu trống, sổ làm việc hoặc bản trình bày khi ngoại tuyến. Tuy nhiên, để tạo một tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày từ mẫu, bạn sẽ cần phải được kết nối với Internet. Sau đó, bạn có thể tiếp tục làm việc trên tệp của bạn khi ngoại tuyến.

    Lưu ý: Khi bạn ngoại tuyến, thanh tiêu đề của tệp sẽ thay đổi để phản ánh rằng bạn đang làm việc ngoại tuyến. Trong chế độ ngoại tuyến, chỉ có một tập hợp nhỏ phông sẵn dùng cho bạn làm việc với. Để xem thêm phông chữ, truy nhập trực tuyến và phông chữ bạn quen thấy trên màn hình máy tính của bạn sẽ tự động sẵn dùng.

  • Mở một tệp: bạn có thể mở tệp Office được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Để làm việc trên tệp trên OneDrive, OneDrive Business, SharePoint, DropBox hoặc Google ổ đĩa, bạn sẽ cần phải mở tệp trong chế độ trực tuyến ít nhất một lần. Bạn có thể làm việc trên đó ngoại tuyến sau khi bạn đã mở nó.

  • Lưu một tệp: bạn có thể lưu tệp ổ khi ngoại tuyến. Nếu bạn đã tải xuống tệp từ một vị trí trực tuyến, chẳng hạn như SharePoint, OneDrive hay Dropbox, thay đổi mới nhất của bạn sẽ được đồng bộ tự động với phiên bản trực tuyến. Nếu bạn thực hiện thêm thay đổi trong khi ngoại tuyến, bạn sẽ cần phải lưu các thay đổi của bạn bằng cách gõ nhẹ tệp > lưu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×