Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể xem hoặc sửa một ô vì một điều khiển hoặc đối tượng bao gồm nó?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dấu hiệu

Điều khiển biểu mẫu, điều khiển ActiveX và điều khiển hoặc đối tượng mơ hồ các ô khác, điều này giúp khó xem hoặc sửa các giá trị trong các ô.

Nguyên nhân

Microsoft Office Excel luôn đặt điều khiển và đối tượng trên bức vẽ, đây là một tầng ẩn tồn tại ở phía trên lưới ô trên trang tính.

Giải quyết

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Di chuyển điều khiển hoặc đối tượng vào một vị trí khác nhau, tạm thời hay vĩnh viễn.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem nhóm, sao chép, di chuyển, hoặc căn chỉnh các điều khiển trên một trang tính.

 • Để giữ nguyên vị trí hiện tại của một đối tượng hoặc điều khiển, bạn có thể xem và sửa nội dung của ô bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  1. Hãy đảm bảo rằng thanh công thức Thanh công thức được hiển thị.

   Hiển thị thanh công thức

   Trên tab dạng xem , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy chọn Thanh công thức.

   Ảnh Ribbon Excel

  2. Trong Hộp Tên, nhập tham chiếu ô.

  3. Sửa nội dung của ô trong thanh công thức.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×