Tôi có thể in số trang trên một trang tính không?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn không thể chèn, xem hoặc in số trang trong Excel Online. Tuy nhiên, nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể thêm số trang ở phía trên cùng (đầu trang) hoặc ở dưới cùng (chân trang) của trang tính và in tài liệu đó.

Sử dụng các nút mở trong Excel để mở sổ làm việc, thêm số trang trong dạng xem bố trí Page, và sau đó in trang tính trong Excel. Đây là cách:

  1. Bấm mở trong Excel và, Thêm số trang.

    Nút Mở trong Excel

  2. In trang tính từ ứng dụng Excel trên máy tính.

    Lưu ý:  Bạn sẽ không nhìn thấy số trang trên trang tính nhưng số trang sẽ hiển thị khi bạn đi tới Xem trước Khi in.

Để biết thông tin về các bản cập nhật Excel Online mới nhất, hãy truy cập blog Microsoft Excel.

Để có bộ đầy đủ các ứng dụng Office và dịch vụ, Hãy thử hoặc mua nó tại Office.com.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×