Tôi có thể bao gồm số lượng tên trong danh sách phân phối?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Không có không có giới hạn để phân phối danh sách kích thước trừ khi bạn vẫn còn sử dụng Microsoft Outlook 2007 không có Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) hoặc sau này.

Nếu bạn vẫn đang sử dụng Outlook 2007 Service Pack 1 hoặc trước đó, số lượng tên mà bạn có thể bao gồm trong một danh sách gửi tối đa tùy thuộc vào kích thước của các tập tin liên lạc (cho mỗi liên lạc). Nói chung, cho người dùng Outlook 2007 Service Pack 1 hoặc trước đó, một danh sách phân phối có thể chứa từ 50-70 tên và địa chỉ email.

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) hoặc sau đó loại bỏ bất kỳ giới hạn kích thước danh sách phân phối. Nếu máy tính của bạn có văn phòng 2007 SP2 hoặc sau đó được cài đặt, bạn sẽ có thể tạo và sử dụng danh sách với các tên tuổi như nhiều như bạn muốn.

Ghi chú: Danh sách phân phối tạo ra trên máy tính bằng cách sử dụng văn phòng 2007 SP2, vượt quá giới hạn kích thước của phiên bản trước, chỉ có thể được sử dụng trên máy tính mà có Office 2007 SP2 cài đặt. Bất kỳ danh sách phân phối từ các phiên bản trước đó, ngay cả khi đã quá khổ, có thể được sử dụng trên máy tính bằng cách sử dụng văn phòng 2007 SP2.

Để biết thêm chi tiết về danh sách phân phối trong Outlook, hãy xem tạo một nhóm liên lạc hoặc danh sách phân phối trong Outlook.

Để biết thêm thông tin về các phiên bản sớm hơn so với Office 2007 SP2, hãy xem liệt kê các bài viết cơ sở kiến thức trên kích thước tối đa cho phân phối

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×