Tôi có cần gói ngôn ngữ, Gói Phụ kiện Ngôn ngữ (LAP) hoặc Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP) không?

Có một số cách để bạn có thể sử dụng Office ở nhiều ngôn ngữ. Tùy thuộc vào những việc bạn muốn làm, có thể bạn hoàn toàn không cần phải tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ, Gói Phụ kiện Ngôn ngữ hoặc Gói Giao diện Ngôn ngữ. Hãy sử dụng bảng này để xác định những tùy chọn hoạt động tốt nhất cho bạn, cũng như cách bạn sử dụng các ngôn ngữ khác nhau trong Office:

NẾU BẠN MUỐN...

BẠN CÓ THỂ...

Nhập và chỉnh sửa văn bản ở nhiều ngôn ngữ trong khi vẫn có thể giữ lại ngôn ngữ Office mặc định của bạn.

Thay đổi ngôn ngữ nhập của bàn phím cho Office 2016, Office 2013, Office 2010 hoặc Office 2007 và bật phát hiện ngôn ngữ tự động.

Thay đổi ngôn ngữ Office mặc định.

Cài đặt Office ở một ngôn ngữ khác nếu bạn có đăng ký Office 2016 hoặc Office 365 Home, Personal hay University.

Thay đổi ngôn ngữ của Giao diện Người dùng Office (dải băng, các mục và lệnh của menu), thay đổi ngôn ngữ Trợ giúp Office hoặc thêm công cụ soát lỗi cho một ngôn ngữ khác trong khi vẫn giữ lại được ngôn ngữ Office mặc định của bạn.

Cài đặt Gói Phụ kiện Ngôn ngữ, Gói Ngôn ngữ hoặc Gói Giao diện Ngôn ngữ cho một ngôn ngữ nhất định. Xem bảng dưới đây để biết tóm tắt những khác biệt giữa các gói ngôn ngữ.

Những khác biệt giữa một gói ngôn ngữ, Gói Phụ kiện Ngôn ngữ hoặc Gói Giao diện Ngôn ngữ

Các gói ngôn ngữ, các Gói Phụ kiện Ngôn ngữ hoặc các Gói Giao diện Ngôn ngữ có thể được sử dụng để thêm nhiều tùy chọn ngôn ngữ hơn cho Office mà không cần phải thay đổi ngôn ngữ mặc định hiện tại từ bản cài đặt Office của bạn. Có một số khác biệt giữa tất cả những công cụ ngôn ngữ khác nhau này và những thứ sẵn sàng để bạn sử dụng có thể phụ thuộc vào phiên bản Office mà bạn đang dùng. Hãy xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về những khác biệt giữa gói ngôn ngữ, Gói Phụ kiện Ngôn ngữ (LAP) và Gói Giao diện Ngôn ngữ (LIP) dựa trên phiên bản Office của bạn.

PHIÊN BẢN OFFICE

GÓI NGÔN NGỮ HOẶC GÓI PHỤ KIỆN NGÔN NGỮ (LAP)

GÓI GIAO DIỆN NGÔN NGỮ (LIP)

Office 2016

 • Có thể thay đổi Giao diện Người dùng Office (dải băng, các mục và lệnh của menu) cho một số hoặc toàn bộ các ứng dụng Office để hiển thị ngôn ngữ bạn chọn trong Tùy chọn Ngôn ngữ của Microsoft Office 2016.

 • Có thể thay đổi ngôn ngữ Trợ giúp Office cho ngôn ngữ trợ giúp bạn chọn trong Tùy chọn Ngôn ngữ của Microsoft Office 2016.

 • Có thể bao gồm trình soát chính tả, trình soát ngữ pháp và từ điển đồng nghĩa.

 • Bạn có thể tải xuống các Gói Phụ kiện Ngôn ngữ của Office 2016 hoàn toàn miễn phí.

Chỉ khả dụng với các phiên bản Cấp phép Số lượng lớn của Office 2016. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải xuống các gói ngôn ngữ, các gói giao diện ngôn ngữ và các công cụ soát lỗi cho các phiên bản cấp phép số lượng lớn của Office

Office 2013

 • Thay đổi Giao diện Người dùng Office (dải băng, các mục và lệnh của menu) cho toàn bộ các ứng dụng Office để hiển thị ngôn ngữ bạn chọn trong Tùy chọn Ngôn ngữ của Microsoft Office 2013.

 • Thay đổi ngôn ngữ Trợ giúp Office cho ngôn ngữ trợ giúp bạn chọn trong Tùy chọn Ngôn ngữ của Microsoft Office 2013.

 • Gồm trình soát chính tả, trình soát ngữ pháp và từ điển đồng nghĩa.

 • Bạn có thể tải xuống các Gói Phụ kiện Ngôn ngữ của Office 2013 hoàn toàn miễn phí.

 • Thay đổi Giao diện Ngôn ngữ Office (dải băng và lệnh) cho một số ứng dụng Office để hiển thị ngôn ngữ bạn chọn trong Tùy chọn Ngôn ngữ của Microsoft Office 2013.

 • Gồm trình soát chính tả. Cũng có thể bao gồm trình soát ngữ pháp và/hoặc từ điển đồng nghĩa cho một số ngôn ngữ.

 • Bạn có thể tải xuống các Gói Giao diện Ngôn ngữ của Office 2013 hoàn toàn miễn phí.

Office 2010, 2007 hoặc 2003

Bạn có thể tải xuống các Gói Phụ kiện Ngôn ngữ của Office 2010 hoàn toàn miễn phí.

Các gói phụ kiện ngôn ngữ của Office 2007 hoặc Office 2003 đã chấm dứt và không còn sẵn dùng nữa.

Ghi chú: Các Gói Phụ kiện Ngôn ngữ của Office 2016 hoặc các gói ngôn ngữ của Office 2013 có thể được sử dụng với Office 2010, Office 2007 hoặc Office 2003.

Xem thêm

Mua, cài đặt, cấu hình hoặc dỡ cài đặt gói ngôn ngữ cho Office 2013

Các bản tải xuống của Gói Giao diện Ngôn ngữ Office (LIP)

Gói Phụ kiện Ngôn ngữ cho Office 2016

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×