Tôi có Skype hay Skype for Business không?

Tôi có Skype hay Skype for Business không?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nhầm lẫn về sự khác biệt giữa Skype và Skype for Business? Các ứng dụng được tương tự, nhưng không giống nhau.

Skype rất tuyệt vời cho trang đầu và các hoạt động tốt cho tổ chức rất nhỏ. Nếu bạn muốn sử dụng Skype tại nơi làm việc, bạn có hai tùy chọn — một trong hai cách sử dụng cùng một Skype mà bạn sử dụng ở nhà hoặc sử dụng Skype for Business.

Skype for Business là tuyệt vời cho tổ chức quy mô lớn hơn và cho phép bạn thêm nhiều người vào cuộc họp trực tuyến, cung cấp cho bạn bảo mật cấp doanh nghiệp, cho phép bạn quản lý tài khoản nhân viên, và được tích hợp vào ứng dụng Office của bạn.

Nếu bạn không chắc liệu bạn đang sử dụng Skype for Skype for Business, hãy xem dưới giúp > về. Nó sẽ hiển thị hoặc Skype hoặc Skype for Business.

Sự khác biệt giữa Skype và Skype for Business là gì?

Skype for Business và Skype có một số điều chung, nhưng chúng là không chính xác giống nhau. Các ứng dụng có thể khác nhau mà tính năng sẵn dùng. Đây là bản tóm tắt một số nét khác biệt chính.

Skype

Skype for Business

Người dự cuộc họp trực tuyến

Tối đa 20 người

Lên tới 250 người

Tích hợp với ứng dụng Office

Riêng biệt với Office

Tích hợp đầy đủ vào Office 365, Outlook, và SharePoint

Bảo mật và quyền

Mã hóa

Mã hóa, nhưng với mạnh bảo mật cấp doanh nghiệp và xác thực

Thiết lập phòng hội thảo

Giới hạn

Thiết lập phức tạp

Tài khoản

Bạn tạo tài khoản riêng của bạn

Bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan của bạn (email và mật khẩu)

Sử dụng được đề xuất

Home

Làm việc

Chi phí

Tải xuống miễn phí

Tùy chọn khác nhau sẵn có

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về Skype for Business, hãy xem các tài nguyên sau đây:

Để biết thêm thông tin về Skype, hãy xem các tài nguyên sau đây:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×