Tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?

Tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi tìm kiếm trợ giúp trực tuyến, bạn thường xuyên cần phải biết SharePoint bạn đang dùng phiên bản. Chủ đề này có thể giúp bạn biết rằng.

Lưu ý: 

 • Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 • Nếu bạn đã ở đây từ chủ đề khác, sau khi bạn tìm thấy bạn đang dùng phiên bản nào của SharePoint , bấm vào nút trước đó trong trình duyệt của bạn để trở lại chủ đề đó.

Hãy tìm phiên bản của SharePoint bạn đang sử dụng

Trong khi SharePoint không có phiên bản nút hoặc thông tin về hộp với phiên bản thông tin, không có một vài tính năng đặc biệt trên mỗi phiên bản. Rất tiếc, bạn luôn sẽ không thấy các tính năng này nếu một người quản trị và trình thiết kế trang web có nhiều tùy chỉnh trang. Nếu bạn không nhìn thấy bất kỳ điều gì đây trông tương tự, hãy yêu cầu quản lý của bạn, người quản trị, hoặc nó bộ phận.

Nếu bạn thấy thông tin nào đó trông giống như SharePoint môi trường của bạn, hãy bấm chi tiết bên dưới nó để biết thêm thông tin về phiên bản đó.

SharePoint Online

SharePoint Online cung cấp một số loại site, bạn có thể tạo từ trang chủ. Dưới đây là một số loại site, và làm thế nào để xác định chúng.

Trang SharePoint Online chủ

Nếu bạn nhìn thấy

 1. Không có không có ribbon và không có một biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng.

 2. Ở phía trên cùng của trang là tạo sitetạo tin tức bài đăng.

 3. Nội dung thường cho biết các thông tin từ các sitesite thường xuyên.

 4. Trang chủ Khởi động nhanh hoặc dẫn hướng bên trái thanh có thể hiển thị thao tác sau đây, gần đâyhoặc Tính năng liên kết,

Bạn đang dùng SharePoint Online

Từ màn hình Trang chủ SharePoint Online , bạn có thể tạo site nhóm hoặc site liên lạc. Đây là cách để xác định chúng.

Site nhóm

Site nhóm được kết nối với một nhóm Office 365. Để thêm vào đó, hãy xem một site nhóm SharePoint là gì.

 1. Không có tiêu đề phụ cho nhóm.

 2. Có là một dẫn hướng bên trái thanh (khởi động nhanh), nhưng không có thanh dẫn hướng trên cùng.

 3. Nội dung cho biết các thông tin, nối kết nhanh, hoạt động và tài liệu.

Liên lạc site

Trang giao tiếp không được kết nối với một nhóm, mặc dù bạn có thể dùng nhóm quyền. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang thông tin liên lạc SharePoint là gì.

 1. Không có thanh dẫn hướng trên cùng, nhưng không có dẫn hướng bên trái (hoặc khởi động nhanh) thanh.

 2. Bạn sẽ chỉ tiêu đề, không có subtite cho nhóm khai báo.

 3. Trang chủ thường có tin tức, sự kiện, tài liệu và chú thích.

Trải nghiệm SharePoint trực tuyến cổ điển

Nếu bạn nhìn thấy

 1. Tiêu đề của môi trường là Office 365

 2. Tiêu đề của ứng dụng là SharePoint. Có là một ruy-băng.

Bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint trực tuyến cổ điển.

SharePoint Online được cập nhật thường xuyên, vì thế độc lập Office 365 hoặc SharePoint Online sẽ thường là phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Trong khi SharePoint Online liên tục được Cập Nhật, đôi khi cũ site vẫn sẽ xuất hiện trong hình thức cổ điển.

Hiển thị trang chủ chính SharePoint Online của dẫn hướng bên trái với sau đây, gần đâynối kết nổi bật. Ở đầu trang không có một nối kết + tạo trang web+ tin tức tạo bài đăng . Khi bạn bấm + tạo trang bạn có lựa chọn của một site nhóm hoặc site liên lạc.

Site nhóm SharePoint sẽ hiển thị tiêu đề với "nhóm công cộng" làm một tiêu đề phụ. Nó có thanh dẫn hướng bên trái, nhưng không có thanh dẫn hướng trên cùng. Trong biểu mẫu mặc định của nó, phần nội dung của trang chủ có tin tức, nối kết nhanh, hoạt động, tài liệuchú thích.

Trang thông tin liên lạc SharePoint Hiển thị tiêu đề mà không có tiêu đề phụ nhóm. Nó có thanh dẫn hướng trên cùng, nhưng không có thanh dẫn hướng bên trái. Trong biểu mẫu mặc định của nó, nội dung chính của Hiển thị trang tin tức, sự kiện, tài liệuchú thích.

Khi bạn bấm vào thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt , cả hai kiểu trang hiển thị một thả xuống với một lựa chọn trang thông tin cùng với các lựa chọn khác, nhưng không có lựa chọn thiết đặt trang . Từtrang thông tin bạn có thể thay đổi tiêu đề, logo, hoặc mô tả của site, nếu bạn có đúng quyền.

Hiển thị trang được thiết kế lại SharePoint thường truy cập trang web, hoạt động mới nhất, theo dõi các site và site được đề xuất. Bạn cũng sẽ không ruy-băng.

Dạng xem trang chủ hiện đại

Trang nội dung trang cũng đã được Cập Nhật. Bây giờ bạn có thể thêm một danh sách, trang, Thư viện tài liệu, ứng dụng, hoặc site con, ngay từ menu ở cấp độ đầu tiên.

Các tùy chọn trang nội dung trang mới

Thư viện tài liệu cung cấp dịch vụ danh sách hoặc ô xếp dạng xem, với khả năng mã pin tệp, ảnh, video, âm thanh hoặc gì mà bạn muốn sử ở phía trên cùng của trang.

Thư viện tài liệu SharePoint

Thư viện tài liệu cho phép bạn di chuyển hoặc sao chép tệp giữa các thư mục trong thư viện với Di chuyển đếnSao chép vào.

Sao chép vào nút trên menu chính

Danh sách cũng được Cập Nhật với diện mạo mới, và thông qua giao diện người dùng SharePoint Online , còn không ruy-băng.

Dạng xem của danh sách trong SharePoint

Bấm mở các chi tiết ngăn Ngăn chi tiết thư viện tài liệu để xem thông tin nhạy cảm bối cảnh trên danh sách, thư viện hoặc tệp riêng lẻ.

Mở nút ngăn chi tiết được tô sáng

Trong thư viện tài liệu, bạn có thể xem tệp hoạt động. Chọn một tệp và dạng xem hoặc sửa thuộc tính, chẳng hạn như tên, tiêu đề, hoặc ai có quyền truy nhập.

Pa-nen thông tin chi tiết trên một tài liệu

Thanh lệnh ở phía trên thư viện Hiển thị các dấu chấm lửng () mà bạn có thể bấm để thêm tùy chọn. Lệnh có thể xuất hiện trên thanh lệnh khi ở chế độ toàn màn hình, hoặc trên menu dấu chấm lửng khi ở kích cỡ được giảm.

Thư viện dấu chấm lửng thả xuống

Các tùy chọn thanh lệnh cũng thay đổi khi có mục được chọn.

Danh sách thả xuống theo ngữ cảnh lệnh

SharePoint Server 2016 và SharePoint Online trải nghiệm cổ điển   

Người quản trị của bạn có thể chọn để trình bày một site SharePoint Online trong trải nghiệm cổ điển chứ không phải là diện mạo mặc định. trải nghiệm cổ điển SharePoint Online vàSharePoint Server 2016 là cũng tương tự như. Tuy nhiên, không có hai dễ dàng vết ngoại lệ, tất cả ở góc trên bên trái của màn hình.

SharePoint Online Trải nghiệm cổ điển

SharePoint Online cổ điển chế độ góc trên bên trái hiển thị công cụ khởi động ứng dụng và tiêu đề
 1. Tiêu đề của môi trường là Office 365.

 2. Tiêu đề của ứng dụng là SharePoint.

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 góc trên bên trái của màn hình hiển thị công cụ khởi động ứng dụng và tiêu đề
 1. Tiêu đề của môi trường là SharePoint.

 2. Tiêu đề của ứng dụng là trang web. Tiêu đề này cũng xuất hiện trên công cụ khởi động ứng dụng như thế này.

Nếu bạn đang dùng SharePoint Online trải nghiệm cổ điển, bạn có thể sử dụng hầu hết các chủ đề trợ giúp đã xác định cho SharePoint 2016.

Tài nguyên   

Theo dõi các bản cập nhật mới nhất trong SharePoint Online

Trợ giúp trực tuyến SharePoint

Máy chủ SharePoint

SharePoint Server 2016

Nếu bạn nhìn thấy

 1. Tiêu đề của môi trường là SharePoint

 2. Tiêu đề của ứng dụng là trang web. Tiêu đề này cũng xuất hiện trên công cụ khởi động ứng dụng như thế này. Có là một ruy-băng.

Bạn đang dùng SharePoint 2016

SharePoint Server 2013

Nếu bạn nhìn thấy

 1. Không có ribbon nhưng không có công cụ khởi động ứng dụng*, và chỉ "SharePoint trên thanh tiêu đề.

  * Của tháng 7, 2016 công cụ khởi động ứng dụng hiện đang sẵn dùng đối với SharePoint Server 2013 hỗn hợp cài đặt. Để biết thêm thông tin, hãy xem hỗn hợp trong SharePoint

 2. Để chuyển đổi giữa các ứng dụng, không có thanh trên menu.

Bạn đang dùng SharePoint 2013

SharePoint Server 2010

Nếu bạn nhìn thấy

 1. Nút Hành động Site được dùng để đến thiết đặt tất cả SharePoint 2010.

 2. Trang chủ là một nút chứ không phải là một nối kết.

 3. Thanh khởi động nhanh được cài sẵn với Thư viện, danh sáchthảo luận.

Bạn đang dùng SharePoint 2010

Lưu ý: Một vấn đề có thể xảy ra với các mô tả trên Trang này nếu phiên bản của SharePoint đã được tùy chỉnh bằng quản trị quản trị hoặc trang web của bạn. SharePoint có lớn quá cấu hình quản trị của bạn có thể thay đổi hoặc sửa đổi hầu như mọi khía cạnh của một trang trông như và các tùy chọn bạn có. Nếu trang web của bạn không phù hợp với vào bất kỳ các hướng dẫn này, bạn có thể cần yêu cầu quản lý quản trị hoặc trang web của bạn.

Nếu bạn có SharePoint 2016, nhiều giao diện mạo SharePoint Online, kèm hai ngoại lệ:

SharePoint Server 2016

SharePoint 2016 góc trên bên trái của màn hình hiển thị công cụ khởi động ứng dụng và tiêu đề
 1. Tiêu đề của môi trường là SharePoint

 2. Tiêu đề của ứng dụng là trang web. Tiêu đề này cũng xuất hiện trên công cụ khởi động ứng dụng như thế này.

SharePoint Online Trải nghiệm cổ điển

SharePoint Online cổ điển chế độ góc trên bên trái hiển thị công cụ khởi động ứng dụng và tiêu đề
 1. Tiêu đề của môi trường là Office 365

 2. Tiêu đề của ứng dụng là SharePoint

Dưới đây, một số visual mối để xác định SharePoint 2016. SharePoint 2016 là phiên bản đầu tiên của SharePoint sử dụng biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng . SharePoint 2016 chia sẻ này với SharePoint Onlinevà là nơi bạn có thể bắt đầu SharePoint, OneDrive, nguồn cấp tin tứchoặc ứng dụng khác tùy thuộc vào cách quản trị của bạn đã cấu hình nó.

Công cụ khởi động ứng dụng SharePoint 2016 với các ô

Thiết đặt nút Nút Cài đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. trong SharePoint 2016 là ở bên trái của bạn đăng nhập ID và giúp biểu tượng (?), SharePoint 2013 ở đâu trên bên phải đăng nhập của bạn. Nút thiết đặt chia sẻ dòng với công cụ khởi động ứng dụng, tên môi trường, và tiêu đề ứng dụng nằm trên thanh tiêu đề.

Thiết đặt SharePoint 2016 menu thả xuống

Không có thanh lệnh trong thư viện tài liệu SharePoint 2016 . Nó cho phép bạn tạo một mới tài liệu, tải lên, đồng bộ, và thực hiện các tác vụ thư viện. Các mục không vừa vặn trong dòng lệnh được liệt kê bên dưới lệnh khác .

Hộp thoại trong thư viện tài liệu sharepoint với một vài tệp trong đó.

Các lệnh trên thanh lệnh thay đổi cho dù bạn đang xem một thư viện tài liệu hoặc danh sách. Để có danh sách, chỉ có hai tùy chọn sẽ được cung cấp, mớisửa, như vậy nó trông khác nhau.

Danh sách SharePoint 2016 thanh lệnh

Dạng xem chỉ được liệt kê ngay bên dưới thanh lệnh. Bấm vào dấu chấm lửng () cho một menu thả xuống để sửa đổi hoặc tạo dạng xem.

Tài nguyên   

Có gì mới trong SharePoint 2016

Những gì được bị gián đoạn trong SharePoint 2016

Trợ giúp SharePoint Server 2016

SharePoint Server 2013 có ribbon với các nút để khởi động tác vụ. Sự khác biệt giữa này và SharePoint 2016 là là không có biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng .

Ribbon SharePoint 2013 trong góc trên bên trái của màn hình

Thanh menu cho SharePoint, nguồn cấp tin tức hoặc Yammer, và OneDrive (hoặc SkyDrive) là ở phía trên bên phải. Nếu có cài đặt ứng dụng bổ sung, họ có thể xuất hiện tiếp.

Thanh menu trên cùng của SharePoint 2013

Nút thiết đặt SharePoint 2013 là trên thanh nối kết trên cùng, ở bên phải của ID đăng nhập của bạn. Điều này khác với SharePoint 2016 là ở bên trái của ID đăng nhập của bạn.

Nút thiết đặt SharePoint 2013 với menu thả xuống

Tài nguyên   

Có gì mới trong SharePoint 2013

Những gì được gián đoạn trong SharePoint 2013

Trợ giúp về SharePoint Server 2013

Menu hành động site SharePoint 2010

SharePoint Server 2010 là khá khác với các phiên bản mới hơn của SharePoint. Không có nút thiết đặt , nhưng một Hành động Site Menu Hành động Site nút ở góc trên bên trái của màn hình. Khi bạn bấm vào Hành động Site Menu Hành động Site , bạn có thể tùy chọn để tạo trang mới, site, thư viện tài liệu, dạng xem và Cập Nhật quyền, và nhận tất cả các thiết đặt trang và nội dung.

Thanh khởi động nhanh ở bên trái của trang, giải thích các thư viện, danh sách và thảo luận làm đề mục. Bạn cũng có thể mở Thùng rác hoặc xem tất cả nội dung trang.

Thanh khởi động nhanh SharePoint 2010

Khi bạn mở thư viện hoặc danh sách và bấm tạo, chọn kiểu, chẳng hạn như một danh sách liên hệ, được minh họa với biểu tượng đầy màu sắc và chi tiết tương đối. Các phiên bản mới hơn của SharePoint sử dụng các biểu tượng đơn giản hơn. Ngoài ra khỏi thư viện hoặc danh sách, bạn có thể lọc kiểu từ tất cả xuống đến chỉ cụ thể loại bạn muốn.

Trang SharePoint 2010 tạo danh sách hoặc thư viện với thông báo được tô sáng

Khi bạn bấm Tất cả nội dung trang, bạn có danh sách các thành phần trang web của bạn chứa, bao gồm mô tả và sửa đổi lần cuối.

Trang SharePoint 2010 Tất cả nội dung Site

Tài nguyên   

Các thành phần của SharePoint

Dẫn hướng SharePoint Online, SharePoint máy chủ và Office 365 trang dùng nhiều phương pháp. Đây là thông tin về chúng.

Thanh khởi động nhanh là một ngăn xuất hiện ở bên trái của màn hình, nơi bạn có thể đi trực tiếp đến trang, thư viện và khu vực khác của trang web của bạn.

Bạn có thể thêm danh sách và thư viện được hiển thị ở đó, cũng như trang, site con, wiki và khu vực khác của trang SharePoint của bạn. Thanh khởi động nhanh là một phương pháp hằng số dẫn hướng sẽ xuất hiện trong tất cả phiên bản của SharePoint, mặc dù giao diện và nội dung thay đổi giữa các phiên bản.

Bạn có thể thêm hầu như bất kỳ thành phần trang SharePoint của bạn vào thanh khởi động nhanh qua các thiết đặt. Cho danh sách và thư viện, sử dụng thiết đặt danh sách hoặc Thư viện thiết đặt, bấm danh sách tên, mô tả và dẫn hướng hoặc Thư viện tên, mô tả và dẫn hướng và tìm kiếm Hiển thị thư viện tài liệu này trên nhanh Khởi động?

Để biết thêm về sửa trên thanh khởi động nhanh, hãy xem tùy chỉnh dẫn hướng trên trang nhóm của bạn.

SharePoint Online QuickLaunchBar

SharePoint Online Khởi động nhanh

Thanh SharePoint 2016 - khởi động nhanh cổ điển Online SharePoint

SharePoint 2016 và SharePoint Online cổ điển trải nghiệm khởi động nhanh

Thanh khởi động nhanh của SharePoint 2013

SharePoint 2013 Khởi động nhanh

Thanh khởi động nhanh SharePoint 2010

SharePoint 2010 Khởi động nhanh

Bạn cũng có thể hiển thị khởi động nhanh dưới dạng một dạng xem hình cây. Để biết thêm thông tin trên đó, hãy xem Hiển thị dạng xem hình cây trong thanh khởi động nhanh.

Thanh khởi động nhanh với dạng xem hình cây

Công cụ khởi động ứng dụng là một lưới kiểu biểu tượng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 mở ra một menu hình thu nhỏ của ứng dụng của bạn.

Công cụ khởi động ứng dụng nằm ở góc trên bên trái của SharePoint Online, Office 365và SharePoint 2016. Tính từ ngày 2016, công cụ khởi động ứng dụng sẵn dùng cho người quản trị để triển khai trên SharePoint Server 2013 hỗn hợp cài đặt. Tùy thuộc vào các ứng dụng bạn đã cài đặt hoặc đăng ký, menu ứng dụng có thể khác nhau.

Danh sách ứng dụng Office 365 từ nút công cụ khởi động ứng dụng

Bạn không tìm được ứng dụng mình cần? Từ công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn Tất cả ứng dụng để xem danh sách các ứng dụng Office 365 theo bảng chữ cái sẵn dùng cho bạn. Từ đó, bạn có thể tìm kiếm một ứng dụng cụ thể.

Từ trên tùy chỉnh và tìm phiên bản các cách khác nhau

SharePoint có thể được tùy chỉnh để điểm không còn trông giống như ví dụ minh họa ở đây. Khi nhiều tùy chỉnh, thật khó để xác định phiên bản. Đây là một cách khác để tìm hiểu xem phiên bản nào bạn có.

Sử dụng trợ giúp để giúp Từ trang chủ SharePoint , nhấn nút trợ giúp ? . Tác này sẽ đưa lên một ngăn trợ giúp cho phiên bản. Một ngoại lệ là SharePoint trực tuyến, mang lại lên một trang web chuẩn. SharePoint sản phẩm máy chủ mỗi có trợ giúp ngăn và trang để nhận dạng phiên bản nào đến từ riêng của họ.

SharePoint Máy chủ 2016

Đầu trang ngăn trợ giúp SharePoint 2016

SharePoint Server 2013

Trợ giúp SharePoint 2013 ngăn đầu trang

SharePoint Server 2010

Trợ giúp SharePoint 2010 ngăn đầu trang

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 trợ giúp ngăn đầu trang

Để lại bình luận cho chúng tôi

Cập Nhật 26 tháng 2 năm 2018.

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×