Tôi đang sử dụng ngày tháng trên biểu đồ của mình, nhưng tôi không nhận được một trục tỉ lệ thời gian.

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  • Hãy đảm bảo chọn tùy chọn tỉ lệ thời gian trên tab trục (menubiểu đồ , lệnh Tùy chọn biểu đồ ). Nếu tùy chọn này không sẵn dùng, bạn không dùng kiểu biểu đồ chính xác hoặc bạn không có ngày tháng trên trục thể loại biểu đồ.

  • Trục tỉ lệ thời gian sẵn dùng chỉ trên 2-D hoặc 3-D đường, cột, thanh, vùng hoặc các loại biểu đồ chứng khoán.

  • Đảm bảo rằng các ngày trên trục thể loại biểu đồ. Nếu họ không, bạn có thể thay đổi cách dữ liệu được vẽ trong biểu đồ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×