Tôi đã dỡ cài đặt Office, vậy tại sao Office vẫn được liệt kê trên trang Tài khoản của Tôi?

Khi gỡ cài đặt Office, bạn cũng sẽ cần hủy kích hoạt ứng dụng trên trang Tài khoản của Tôi. Nếu không làm vậy, bạn sẽ không dùng được bản cài đặt đó trên máy tính khác.

  1. Trên trang Tài khoản của Tôi của bạn, hãy chọn Cài đặt.

    Ảnh chụp màn hình của trang Tài khoản của Tôi với nút "Cài đặt" được chọn.
  2. Trên trang Cài đặt, hãy chọn Hủy kích hoạt Bản cài đặt cạnh tên của máy tính hoặc máy tính bảng mà bạn muốn hủy kích hoạt Office.

    Trang Cài đặt với liên kết Hủy kích hoạt Bản cài đặt được chọn.

  3. Sau khi bạn hủy kích hoạt một cài đặt, bạn có thể cài đặt các ứng dụng trên một máy tính hoặc máy tính bảng khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×