Tô sáng trong Power View

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Tô sáng là một cách để kiểm tra một tập dữ liệu con của tôi trong khi vẫn có thể xem toàn bộ tập dữ liệu. Dữ liệu đã chọn sẽ được tô sáng, trong khi dữ liệu không chọn sẽ bị mờ đi. Việc chọn một điểm dữ liệu sẽ cho thấy kết nối (hoặc việc bị thiếu kết nối) của nó với phần còn lại của dữ liệu.

Nhờ có siêu dữ liệu trong Kiểu Dữ liệu cơ sở, Power View dùng quan hệ giữa các bảng và trường khác nhau trong mô hình dữ liệu để làm cho các mục trên một trang tính tô sáng lẫn nhau.

Tô sáng không được lưu cùng với báo cáo – khi bạn lưu sổ làm việc của mình và mở lại, mọi thao tác tô sáng mà bạn đã áp dụng sẽ bị xóa.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

So sánh Tô sáng và Lọc

Tô sáng phải là lọc; nó sẽ tô sáng nội dung đã có trong dạng xem. Mặt khác, Lọc sẽ loại bỏ dữ liệu. Nhưng tô sáng được tích hợp chặt chẽ với lọc – tô sáng thường là kết quả của việc lọc chéo. Tùy vào phần trực quan hóa nào là nguồn (thực hiện tô sáng hay lọc) và phần trực quan hóa nào là đích (được tô sáng hoặc được lọc), mà phần trực quan hóa đích sẽ được lọc hay được tô sáng. Nếu nó được tô sáng, thì thao tác này đôi khi được gọi là 1. tô sáng chéo.

Lọc trong Power View

Thêm tô sáng

Trong trang tính Power View chứa một biểu đồ và ít nhất một biểu đồ hoặc bản đồ khác, hãy chọn một hoặc nhiều thanh hoặc lát cắt trong một biểu đồ.

Dùng Ctrl + bấm để chọn nhiều giá trị. Để xóa tô sáng, hãy bấm vào trong phần trực quan hóa nguồn, nhưng không phải trên một giá trị.

Chẳng hạn, khi bạn chọn một thanh trong biểu đồ (lọc chéo), thì biểu đồ và bản đồ khác có liên quan trên trang tính đó sẽ được tô sáng.

  • Trong trang tính này, việc chọn nhiều giá trị trong biểu đồ thanh sẽ tô sáng biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn và bản đồ.

  • Trong trường hợp tô sáng không áp dụng cho tất cả các cột hoặc lát cắt trong một biểu đồ, thì các giá trị trước đó vẫn được hiển thị, bị mờ đi, để bạn có thể thấy toàn cảnh – chứ không chỉ nhìn thấy các giá trị mà tô sáng ảnh hưởng.

  • Kể cả các cột không có tô sáng vẫn được hiển thị. Điều này cho phép nhìn thấy các trường hợp mà mục đã chọn từ phần trực quan hóa nguồn không có phần biểu diễn ở đích.

    Tô sáng trong Power View

Tô sáng biểu đồ có giá trị tổng hợp trung bình

Khi bạn có phần trực quan hóa chứa giá trị trung bình, đôi khi vùng chọn được tô sáng cao hơn mức trung bình. Biểu đồ cột này cho thấy diện tích lãnh thổ trung bình của quốc gia/khu vực tham gia theo năm. Diện tích lãnh thổ của Hoa Kỳ lớn hơn mức trung bình, vì vậy khi bạn bấm vào Hoa Kỳ, thanh được tô sáng sẽ thu hẹp lại, để bạn vẫn có thể nhìn thấy thanh tổng bị mờ đi.

Tô sáng các giá trị trung bình trong Power View

Xem Thêm

Lọc và tô sáng trong Power View

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Video về Power View và PowerPivot

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×