Tính trung bình nhóm số

Giả sử bạn muốn tìm số ngày trung bình để hoàn thành cột mốc quan trọng trong một dự án hoặc nhiệt độ trung bình vào một ngày cụ thể trong khoảng thời gian 10 năm. Có một số cách để tính trung bình cho một nhóm số.

Hàm AVERAGE đo lường xu hướng trung tâm, là vị trí trung tâm của một nhóm số trong một phân bố thống kê. Ba cách đo lường thông dụng nhất về xu hướng trung tâm là:

 • Trung bình     là trung bình số học, được tính bằng cách cộng một nhóm các số rồi chia cho số lượng các số. Ví dụ, trung bình của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 30 chia cho 6, ra kết quả là 5.

 • Trung vị     là số nằm ở giữa một nhóm các số; có nghĩa là, phân nửa các số có giá trị lớn hơn số trung vị, còn phân nửa các số có giá trị bé hơn số trung vị. Ví dụ, số trung vị của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 4.

 • Mode     là số xuất hiện nhiều nhất trong một nhóm các số. Ví dụ, mode của 2, 3, 3, 5, 7 và 10 là 3.

Với một phân phối đối xứng của một nhóm các số, ba cách đo lường xu hướng trung tâm này đều là như nhau. Với một phân phối lệch của một nhóm các số, chúng có thể khác nhau.

Tính trung bình cho các số nằm trong hàng hay cột liên tiếp

 1. Bấm vào ô ở bên dưới hoặc bên phải những số bạn muốn tìm trung bình.

 2. Trên tab Trang chủ, trong nhóm Chỉnh sửa, bấm vào mũi tên bên cạnh Ảnh nút Tự động tính tổng, bấm vào Trung bình, rồi nhấn ENTER.

Tính trung bình cho các số không nằm trong hàng hay cột liên tiếp

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng hàm AVERAGE.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

5

6

7

A

Dữ liệu

10

7

9

27

0

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AVERAGE(A2:A7)

Tính trung bình cho tất cả các số trong danh sách trên (9,5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

Tính trung bình cho ba số ở trên cùng và số cuối cùng trong danh sách (7,5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Tính trung bình cho các số trong danh sách, trừ những số có chứa số không, chẳng hạn như ô A6 (11,4)

Tính trung bình trọng số

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng các hàm SUMPRODUCT và SUM.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Ví dụ này tính toán giá trung bình đã thanh toán cho một đơn vị qua ba lần mua, trong đó số đơn vị và đơn giá ở mỗi lần mua là khác nhau.

1

2

3

4

A

B

Đơn giá

Số đơn vị

20

500

25

750

35

200

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

Chia tổng chi phí của cả ba đơn hàng cho tổng số đơn vị đã đặt hàng (24,66)

Tính trung bình cho các số, bỏ qua các giá trị bằng không (0)

Để thực hiện tác vụ này, hãy sử dụng các hàm AVERAGE và IF.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Lưu ý: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

4

5

6

7

A

Dữ liệu

10

7

9

27

0

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Tính trung bình cho các số trong danh sách, trừ những số có chứa số không, chẳng hạn như ô A6 (11,4)

Xem Thêm

AVERAGE

AVERAGEIF

SUM

SUMPRODUCT

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×