Tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính toán và tính toán lại dữ liệu trong Excel Services

Có những cách khác nhau để tính toán công thức trong một sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007 . Các thiết đặt tính toán được xác định khi tác giả sổ làm việc tạo và Cập Nhật sổ làm việc Excel. Khi bạn phát hành sổ làm việc lên thư viện tài liệu, thiết đặt tính toán hiện tại của Excel được hỗ trợ và giữ nguyên trong sổ làm việc trong Excel Services.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về thiết đặt tính toán

Tính toán hoặc tính toán lại sổ làm việc

Tìm hiểu thêm về thiết đặt tính toán

Bảng sau đây liệt kê các thiết đặt tính toán khác nhau và mô tả cách thức hoạt động trong Excel và Excel Services.

Thiết đặt tính toán

Microsoft Office Excel 2007

Excel Services

Tính toán theo cách thủ công    

tính toán trang tính   

Người dùng phải tính toàn bộ sổ làm việc hoặc trang tính bằng cách nhấn một phím trên bàn phím hoặc bấm vào nút hoặc lệnh.

Người dùng phải tính toàn bộ sổ làm việc bằng cách bấm vào lệnh.

Tính toán lại trước khi lưu   

Sổ làm việc tự động tính toán lại trước khi nó được lưu.

Sổ làm việc tự động tính toán lại trước khi nó được lưu.

Tính toán tự động   

Sổ làm việc được tính toán tự động mỗi khi công thức hoặc các ô có công thức tham chiếu thay đổi.

Sổ làm việc được tính toán tự động mỗi khi công thức hoặc các ô có công thức tham chiếu thay đổi.

Tự động ngoại trừ bảng   

Sổ làm việc được tính toán tự động mỗi khi công thức hoặc các ô có công thức tham chiếu thay đổi, ngoại trừ bất kỳ công thức và ô được tham chiếu đã được tạo bằng bảng dữ liệu Excel (một phần của bộ phân tích What-if lệnh).

Sổ làm việc được tính toán tự động mỗi khi công thức hoặc các ô có công thức tham chiếu thay đổi, ngoại trừ bất kỳ công thức và ô được tham chiếu đã được tạo bằng bảng dữ liệu Excel (một phần của bộ phân tích What-if lệnh).

Để biết thêm thông tin về tính toán và tính toán lại, hãy xem trợ giúp Excel.

Ghi chú: Excel Services hỗ trợ tải sổ làm việc có chứa tham chiếu vòng và phát hiện thấy có tham chiếu vòng khi nó sẽ tải hoặc tính toán lại sổ làm việc. Nếu Excel Services không thể giải quyết tham chiếu vòng, nó không hiển thị một thông báo cảnh báo là tham chiếu vòng. Các giá trị được tính toán là giống như các giá trị mà bạn sẽ nhận được nếu bạn hủy bỏ quá trình trên máy khách Excel. Hiệu lực, Dịch vụ Excel tự động hủy tham chiếu vòng để ngăn không cho phép tính từ giảm đi hiệu suất máy chủ.

Đầu trang

Tính toán hoặc tính toán lại sổ làm việc

  1. Nếu cần thiết, Hiển thị trang phần Web có chứa phần Web Excel Web Access, hoặc hiển thị sổ làm việc trong dạng xem trình duyệt Web.

  2. Trên thanh công cụ Microsoft Office Excel Web Access , bấm vào menu Cập Nhật , sau đó bấm Tính toán sổ làm việc.

    Vấn đề: Menu Cập Nhật không xuất hiện trên thanh công cụ.

    Người quản trị có thể tùy chỉnh Microsoft Office Excel Web Access để menu Cập Nhật bị ẩn trên thanh công cụ Excel Web Access: thuộc tính Kiểu thanh công cụ có thể được đặt để không có hoặc Chỉ dẫn hướng, hoặc thuộc Tính toán sổ làm việc bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuộc tính tùy chỉnh phần Web Excel Web Access.

Mẹo: Nếu bạn là tác giả sổ làm việc, hãy cân nhắc cống hiến một ô trong một sổ làm việc có một công thức với ngày hiện tại và thời gian có thể nhanh chóng bảnđể có trong sổ làm việc khi nó đã cuối cùng tính toán trên máy chủ. Ví dụ:

="Last calculated at: "& TEXT(NOW(),"m/d/yyyy h:mm")

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×