Tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giả sử bạn muốn tìm hiểu ai có các mức lỗi nhỏ nhất trong một sản xuất chạy tại một nhà máy hoặc lương lớn nhất trong bộ phận của bạn. Không có một vài cách để tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi.

Nếu các ô trong một cột hoặc hàng liền kề nhau

  1. Chọn một ô bên dưới hoặc bên phải của các số mà bạn muốn tìm số nhỏ nhất.

  2. Trên trang đầu tab, trong nhóm sửa , bấm vào mũi tên bên cạnh tự động tính tổng Ảnh nút , bấm Min (tính toán các nhỏ nhất) hoặc Max (tính lớn nhất), rồi nhấn ENTER.

Nếu các ô không nằm trong nhiều hàng hoặc cột

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm MIN, MAX, nhỏ hoặc lớn.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu sau đây vào một trang tính trống.

1

2

3

4

5

6

7

A

Dữ liệu

10

7

9

27

0

4

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=MIN(A2:A7)

Số nhỏ nhất trong phạm vi (0)

=MAX(A2:A7)

Số lớn nhất trong phạm vi (27)

= SMALL(A2:A7, 2)

Thứ hai là số nhỏ nhất trong phạm vi (4)

=LARGE(A2:A7,3)

Thứ ba số lớn nhất trong phạm vi (9)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Lớn

MAX

Hàm MIN

Nhỏ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×