Tính tổng trong báo cáo

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bất kỳ báo cáo có chứa số, bạn có thể dùng tổng, Trung bình, tỷ lệ phần trăm hoặc tổng chạy để làm cho dữ liệu dễ hiểu hơn. Bài viết này mô tả cách để thêm các thành phần báo cáo của bạn.

Trong bài viết này

Các loại dạng tập họp khác mà bạn có thể thêm vào báo cáo

Thêm tổng số hoặc số tổng hợp khác trong dạng xem bố trí

Thêm tổng số hoặc số tổng hợp khác trong dạng xem thiết kế

Tính dòng tổng (lũy tích tổng)

Các loại dạng tập họp khác mà bạn có thể thêm vào báo cáo

Bảng sau đây mô tả các loại hàm tổng hợp trong Microsoft Office Access 2007 mà bạn có thể thêm vào báo cáo.

Tính toán

Mô tả

Hàm

Sum

Tổng của tất cả các số trong cột.

Sum()

Trung bình

Giá trị trung bình của tất cả các số trong cột.

AVG()

Count

Bộ đếm các mục trong cột.

Count()

Tối đa

Bảng chữ cái hoặc số giá trị cao nhất trong cột.

Max()

Tối thiểu

Thấp nhất bảng chữ cái hoặc số giá trị trong cột.

Min()

Độ lệch Chuẩn

Ước tính độ lệch chuẩn trong các tập hợp các giá trị trong cột.

StDev()

Chênh lệch

Ước tính phương sai trên tập hợp các giá trị trong cột.

Var()

Đầu Trang

Thêm tổng số hoặc số tổng hợp khác trong dạng xem bố trí

Dạng xem bố trí cung cấp cho bạn một cách nhanh nhất để thêm tổng, Trung bình và các dạng tập họp khác để báo cáo của bạn.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào báo cáo và sau đó bấm Dạng xem bố trí Ảnh nút .

 2. Bấm vào trường bạn muốn tóm tắt. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm tổng vào một cột số, bấm vào một trong các số trong cột.

 3. Trên tab định dạng , trong nhóm gộp & tổng cộng , hãy bấm tổng cộng. Ảnh Nút

 4. Bấm vào kiểu tổng hợp bạn muốn thêm các trường.

Office Access 2007 thêm hộp văn bản vào phần chân trang báo cáo và thiết đặt thuộc tính Nguồn điều khiển của một biểu thức thực hiện phép tính mà bạn muốn. Nếu có bất kỳ mức gộp nhóm trong báo cáo của bạn, Access cũng thêm một hộp văn bản sẽ thực hiện tính toán giống nhau cho từng phần chân trang nhóm.

Để biết thêm thông tin về cách tạo mức gộp nhóm trong báo cáo, hãy xem bài viết tạo báo cáo gộp nhóm hoặc tóm tắt.

Đầu Trang

Thêm tổng số hoặc số tổng hợp khác trong dạng xem thiết kế

Dạng xem thiết kế cung cấp cho bạn nhiều hơn một chút soát vị trí và hình thức của tổng cộng của bạn. Trong báo cáo được nhóm, bạn có thể đặt tổng hoặc tổng hợp khác trong đầu trang hoặc chân trang trên mỗi nhóm. Báo cáo toàn bộ tập hợp có thể đặt trong phần báo cáo đầu trang hoặc chân trang báo cáo.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào báo cáo và sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh Nút .

 2. Bấm vào trường bạn muốn tóm tắt. Ví dụ, nếu bạn muốn thêm tổng vào một cột số, bấm vào một trong các số trong cột.

 3. Trên tab thiết kế , trong nhóm gộp & tổng cộng , hãy bấm tổng cộng Ảnh Nút .

 4. Bấm vào kiểu tổng hợp bạn muốn thêm các trường.

Office Access 2007 thêm hộp văn bản vào phần chân trang báo cáo và thiết đặt thuộc tính Nguồn điều khiển của một biểu thức thực hiện phép tính mà bạn muốn. Nếu có bất kỳ mức gộp nhóm trong báo cáo của bạn, Access cũng thêm một hộp văn bản sẽ thực hiện tính toán giống nhau cho từng phần chân trang nhóm.

Để biết thêm thông tin về cách tạo mức gộp nhóm trong báo cáo, hãy xem bài viết tạo báo cáo gộp nhóm hoặc tóm tắt.

Đầu Trang

Tính dòng tổng (lũy tích tổng)

Bạn có thể dùng Office Access 2007 để tạo một tính tổng trong báo cáo. Tính tổng là một tổng được tích lũy ghi ghi qua một nhóm, hoặc thậm chí ở khắp toàn bộ báo cáo.

Tính tổng trong báo cáo

Tạo một tính tổng

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào báo cáo và sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh Nút .

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm điều khiển , bấm Hộp văn bản. Ảnh nút

 3. Bấm vào trong phần chi tiết, phần nhóm đầu trang hoặc phần chân trang nhóm để tạo một hộp văn bản.

  Nếu một nhãn sẽ xuất hiện bên cạnh hộp văn bản, hoặc xóa bỏ nhãn hoặc thay đổi văn bản của nó thành một giá trị có ý nghĩa.

 4. Chọn hộp văn bản. Nếu trang thuộc tính chưa Hiển thị, nhấn F4 để hiển thị nó.

 5. Bấm vào tab dữ liệu . Trong hộp thuộc tính Nguồn điều khiển , hãy nhập tên trường hoặc biểu thức mà bạn muốn tạo tính tổng.

  Ví dụ, nhập ExtendedPrice cho trường ExtendedPrice, hoặc ở mức gộp nhóm, nhập biểu thức =Sum([ExtendedPrice]).

 6. Bấm vào hộp thuộc tính Tổng chạy .

 7. Bấm vào mũi tên thả xuống trong hộp thuộc tính, sau đó dùng một trong các thủ tục sau đây:

  • Nếu bạn muốn tính tổng để đặt lại 0 khi đạt đến mức gộp nhóm cao hơn kế tiếp, hãy chọn Nhóm lên trong danh sách.

  • Nếu bạn muốn tính tổng tích lũy cho đến cuối của báo cáo, chọn Qua tất cả trong danh sách.

 8. Đóng bảng thuộc tính.

Ghi chú: Khi bạn đặt thuộc tính RunningSumQua tất cả, bạn có thể lặp lại tổng trong phần chân trang báo cáo. Tạo một hộp văn bản trong chân trang báo cáo và thiết đặt thuộc tính Nguồn điều khiển của tên vào hộp văn bản để tính toán tính tổng; Ví dụ: = [OrderAmount].

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×