Tính tổng các số bằng cách tạo công thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cho phép Excel làm chiếc máy tính của bạn. Với một công thức đơn giản Excel có thể tính tổng các số tự động.

  1. Chọn một ô trống và nhập dấu bằng (=).

  2. Nhập số đầu tiên, tiếp đến là dấu cộng (+) giữa các số mà bạn muốn tính tổng.

  3. Nhấn Enter để có kết quả của công thức.

Ví dụ:

  • = 54 + 89 (kết quả: 143)

Bạn có thể tạo công thức tương tự bằng cách dùng tham chiếu ô (như A1 và B1) thay vì dùng số.

Các số nằm trong ô A1 và B1

Ví dụ:

  • = A1 + B1 (kết quả: 143)

Hoặc bạn có thể kết hợp tham chiếu ô và số.

  • = A1 + B1 + 20 (kết quả: 163)

Bạn có thể nhập tham chiếu ô hoặc bấm vào ô bạn muốn đưa vào công thức. Ví dụ, để tạo một công thức cộng A1, B1 và 20, bạn có thể nhập dấu bằng (=), bấm A1, nhập cộng (+) đăng nhập, bấm B1, nhập cộng (+) đăng, nhập 20, sau đó nhấn Enter để có kết quả của 163.

Excel làm nổi bật các ô được dùng trong công thức.

Mẹo: Khi bạn có các cột hoặc hàng để tính tổng, có một cách tự động để Excel có thể tính tổng các số cho bạn, bằng cách bấm tự động tính tổng.

Để biết thêm về công thức cho các phép toán đơn giản

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×