Tính năng không được hỗ trợ trong Excel Starter của Excel

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Excel Starter 2010 là phiên bản đơn giản hóa Excel đi kèm được tải sẵn trên máy tính của bạn. Excel Starter bao gồm tính năng cơ bản để tạo và làm việc với bảng tính, nhưng nó không bao gồm bộ tính năng có trong phiên bản đầy đủ của Excel, có định dạng. Bài viết này liệt kê sự khác biệt trong tính năng giữa Excel Starter và phiên bản đầy đủ của Excel.

Nếu bạn tìm thấy rằng bạn cần một bộ tính năng phong phú hơn hơn những gì Excel Starter cung cấp, bạn có thể dễ dàng nâng cấp từ Excel Starter Excel. Trên trang đầu tab, hãy bấm mua để truy cập một đơn vị bán lẻ trực tuyến, nơi bạn có thể mua và tải xuống Office ngay lập tức.

Nội dung sổ làm việc

Tính năng này trong Excel...

Được hỗ trợ theo cách này trong Excel Starter...

Bổ trợ

Không sẵn dùng

Không thể cài đặt bổ trợ với Excel Starter. Nếu bạn mở một sổ làm việc đã được tạo với sự trợ giúp của một bổ trợ Excel, một số tính năng trong sổ làm việc có thể không được hỗ trợ.

PivotTable

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa Pivottable, bạn có thể sắp xếp và lọc PivotTable, và bạn có thể cắt, sao chép, dán hoặc xóa bỏ toàn bộ PivotTable. Bạn cũng có thể định dạng các ô trong PivotTable, và bạn có thể làm mới dữ liệu.

PivotChart

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa Pivotchart, bạn có thể thay đổi thiết kế của PivotChart (sử dụng các tab thiết kếbố trí ), bao gồm thay đổi các nhãn trục. Bạn có thể cắt, sao chép, dán và xóa bỏ toàn bộ PivotTable. Bạn cũng có thể làm mới dữ liệu.

Slicer

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc chứa slicer, bạn có thể sử dụng slicer để lọc dữ liệu trong báo cáo PivotTable. Bạn cũng có thể áp dụng kiểu Slicer, và bạn có thể xóa bỏ một slicer.

Đồ họa SmartArt

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa SmartArt, bạn có thể sửa và định dạng văn bản, định dạng hình dạng, và cắt, sao chép, dán hoặc xóa bỏ toàn bộ đồ họa SmartArt.

Dòng chữ ký

Không sẵn dùng để tạo, kỹ thuật số đăng không sẵn dùng

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa một dòng chữ ký với chữ ký hợp lệ, bạn có thể xem chi tiết chữ ký. Bạn có thể cũng cắt, sao chép, dán, xóa hoặc đổi kích cỡ vào dòng chữ ký.

Đối tượng

Đối tượng có thể được thêm vào một sổ làm việc bằng cách kéo và thả chúng vào trang tính. Kết xuất một số loại đối tượng như ảnh, nhưng những người khác sẵn dùng bằng cách bấm vào tab tệp , rồi bấm mở, nếu phần mềm mở đối tượng được cài đặt trên máy tính của bạn

Kết nối với dữ liệu ngoài

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc kết nối với dữ liệu ngoài, Excel Starter sẽ làm mới dữ liệu.

Xác thực dữ liệu

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa các quy tắc để xác thực dữ liệu, Excel Starter thi hành các quy tắc.

Dữ liệu hợp nhất

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa dữ liệu hợp nhất, các nối kết được hỗ trợ.

Bảng dữ liệu

Không sẵn dùng để tạo

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa bảng dữ liệu, bạn có thể làm mới dữ liệu.

Chú thích

Không sẵn dùng để tạo hoặc xóa bỏ

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa chú thích, bạn có thể định dạng và sửa văn bản trong các chú thích.

Tệp trong định dạng sau đây:

  • .xla

  • .xlam

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

Các tệp không mở trong Excel Starter.

Các tính năng của chương trình

Tính năng Excel

Tính khả dụng trong Excel Starter

Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bạn có thể hiển thị thanh công cụ truy nhập nhanh trên hoặc dưới ruy-băng, nhưng bạn không thể thêm hoặc loại bỏ lệnh khỏi nó.

Tùy chỉnh ruy-băng

Ruy-băng Excel Starter không thể được tùy chỉnh, nhưng bạn có thể thu nhỏ cực tiểu và Bung rộng nó bằng cách nhấn CTRL + F1...

Kiểm tra lỗi

Tính toán bước này không được hiển thị. Tham chiếu vòng không thể được phát hiện. Tuy nhiên, nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa tham chiếu vòng, Excel Starter Hiển thị số ô tham chiếu vòng trong thanh trạng thái.

Dạng xem

Dạng xem toàn màn hình và dạng xem tùy chỉnh sẽ không sẵn dùng.

Nếu bạn mở một sổ làm việc đã được lưu trong một dạng xem tùy chỉnh, Excel Starter Hiển thị nó trong dạng xem tùy chỉnh và dạng xem không thể thay đổi.

Đầu đề cột và hàng

Đầu đề không được sửa đổi, nhưng bạn có thể hiện hoặc ẩn các đầu đề bằng cách kiểm tra hoặc xóa hộp kiểm xem trong phần Tùy chọn trang tính của tab Bố trí trang .

Dàn bài

Nếu bạn mở một sổ làm việc có chứa nhóm các hàng, bạn có thể bung rộng và thu gọn các nhóm, nhưng bạn không thể loại bỏ nhóm.

Đông cứng Ngăn

Không thể được cố định ngăn. Nếu bạn mở một sổ làm việc nơi được cố định các ngăn, Excel Starter không thể bỏ cố định các ngăn, nhưng bạn có thể truy nhập tất cả dữ liệu trong sổ làm việc.

Ẩn hoặc hiện cửa sổ sổ làm việc

Cửa sổ không thể được ẩn hay đã bỏ ẩn, nhưng các hàng, cột, và trang tính có thể ẩn và đã bỏ ẩn.

Nếu sổ làm việc với một cửa sổ ẩn được mở, Excel Starter không thể khôi phục cửa sổ. Không có không mất dữ liệu, và cửa sổ ẩn có thể đã bỏ ẩn nếu sau này, sổ làm việc được mở trong Excel.

Gói ngôn ngữ

Công cụ soát lỗi được hỗ trợ, nhưng bạn không thể thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng hoặc trợ giúp.

Chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ sổ làm việc của bạn bằng cách lưu nó vào Windows Live OneDrive, vị trí mạng, hoặc bằng cách gửi nó trong email. Tuy nhiên, Excel Starter không bao gồm các lệnh để gửi sổ làm việc của bạn dưới dạng Internet fax một hoặc để lưu sổ làm việc của bạn vào một site SharePoint.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×