Tính năng Thẻ & Ghi chú SharePoint Online đã bị gỡ xuống

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tính năng Thẻ & Ghi chú SharePoint Online đã bị gỡ xuống. Người dùng không thể tạo thẻ và ghi chú mới hoặc truy nhập thẻ và ghi chú hiện có. Trong một khoảng thời gian nhất định, tất cả thẻ và ghi chú sẽ được lưu trữ dưới dạng tệp .csv, và có thể xuất từ trung tâm quản trị SharePoint. Chỉ người quản trị SharePoint Online mới có thể xuất các tệp này.

Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến người dùng theo những cách sau đây:

Mục

Mô tả thay đổi

Nút Thẻ & Ghi chú trên ribbon

Vẫn nhìn thấy nhưng bị vô hiệu hóa.

Các phần web Bảng Ghi chú và Đám mây Thẻ trong bộ sưu tập phần web

Vẫn hiển thị và được bật. Phần web sẽ hiển thị dưới dạng trống khi được thêm vào một trang.

Các phần web Bảng Ghi chú và Đám mây Thẻ được nhúng trong một trang

Trang sẽ hiển thị một khoảng trống trong vùng mà trước đây là các phần web. Chỉnh sửa trang để loại bỏ phần web.

Thẻ xã hội

Thẻ xã hội sẽ không còn xuất hiện trong bộ tinh chỉnh thẻ. Bộ tinh chỉnh vẫn sẽ hiển thị thẻ băm.

Thẻ và ghi chú được liệt kê trên site cá nhân

Vùng trước đây liệt kê các thẻ và ghi chú sẽ để trống.

Xuất Thẻ & Ghi chú

Quan trọng: Bạn có thể xuất thẻ và ghi chú đã lưu trữ thông qua lịch năm 2014. Sau đó, phần lưu trữ và khả năng xuất phần lưu trữ đó sẽ được loại bỏ. Hãy xuất thẻ và ghi chú ngay để tránh thất thoát dữ liệu.

  1. Duyệt đến trung tâm quản trị SharePoint Online.

  2. Bấm vào hồ sơ người dùng.

  3. Hãy bấm Quản lý Thẻ và Ghi chú Xã hội.

  4. Bấm Xuất dữ liệu thẻ và ghi chú.

    Ảnh chụp màn hình với nối kết xuất được tô sáng

Sử dụng gì thay thế Thẻ & Ghi chú

Dưới đây là những gì chúng tôi khuyên bạn như một lựa chọn thay thế cho Thẻ & Ghi chú:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×