Tính năng đồng bộ OneNote từ các máy chủ SharePoint tại chỗ không hoạt động

Cập nhật gần nhất: 20/06/2017

SỰ CỐ

Một số khách hàng trên iOS báo cáo rằng họ không thể đăng nhập vào máy chủ SharePoint tại chỗ của mình, đồng thời, sổ tay không đồng bộ hóa nữa.

TRẠNG THÁI: ĐÃ KHẮC PHỤC

Sự cố này hiện đã được khắc phục trong Phiên bản 2.2 (Bản dựng 17061301). Để tải bản sửa lỗi và nhận các bản cập nhật cho OneNote, hãy đi đến ứng dụng Microsoft OneNote từ App Store.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong được đọc các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Chia sẻ suy nghĩ của bạn trên site OneNote UserVoice. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Chủ đề Liên quan

Các bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho sự cố gần đây trong OneNote for Mac

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×