Tích hợp yammer với Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Yammer là của công ty bạn mạng riêng xã hội cho phép bạn chuyển đổi cộng tác nhóm. Yammer giúp bạn việc thực hiện xong, bằng cách cung cấp nhóm một cách dễ dàng để tự sắp xếp, duy trì kết nối di chuyển, và gõ nhẹ vào mạng bên liên quan bên trong và bên ngoài công ty của bạn. Yammer là một phần của Office 365và được bao gồm trong hầu hết Office 365 thuê bao.

Sau khi đáng kể bảo mật và tuân thủ đầu tư, chúng tôi đang tự hào thông báo đó Yammer bây giờ đáp ứng của Office 365 ngành dẫn tuân thủ các cam kết. Kết quả, tất cả các đối tượng thuê Office 365 với thuê bao chứa Yammer, sẽ đạt được các lợi ích đầy đủ của Yammer, mà không cần bất kỳ hành động yêu cầu bởi người quản trị. Để triển khai bắt đầu ngay bây giờ, và bạn sẽ thấy các thay đổi này trong vài tháng tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về Yammer: Về Yammer, Xin chào Yammer, quản lý Dịch vụ Yammer trong Office 365.

Kích hoạt yammer liền mạch trong Office 365

Yammer sẽ được kích hoạt một cách liền mạch cho tất cả các đối tượng thuê Office 365 với thuê bao chứa Yammer, trong ba sóng.

 • Hình sóng 1    Bao gồm các khách hàng với một gói đăng ký doanh nghiệp đã mua giấy phép ít hơn 150 mà bao gồm Yammer và ai có bằng không hoặc một tên miền tùy chỉnh cho đối tượng thuê Office 365 của họ. Hình sóng này khởi động 1, tháng 2 năm 2016, và sẽ triển khai cho khách hàng trong tuần tiếp theo. Điều này không bao gồm các khách hàng với gói đăng ký giáo dục.

 • Hình sóng 2    Bao gồm các khách hàng với một gói đăng ký doanh nghiệp đã mua giấy phép ít hơn 5000 bao gồm Yammer. Hình sóng này khởi động 1 tháng 3 năm 2016, và sẽ triển khai cho khách hàng trong tuần tiếp theo. Điều này không bao gồm các khách hàng với gói đăng ký giáo dục.

 • Hình sóng 3    Bao gồm tất cả còn lại khách hàng với một gói đăng ký doanh nghiệp và tất cả các khách hàng với gói đăng ký giáo dục. Hình sóng này khởi động 1, tháng 4 năm 2016, và sẽ triển khai cho khách hàng trong tuần tiếp theo.

Cũng có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 2016, Yammer sẽ liền mạch kích hoạt được trên bất kỳ đối tượng thuê mới tạo Office 365 với thuê bao chứa Yammer.

 • Không sẵn sàng?    Nếu bạn không sẵn sàng để tiếp nhận đầy đủ Yammer trong tổ chức của bạn, bạn có thể bỏ gán giấy phép người dùng trong Office 365 Yammer cho những người không nên truy nhập Yammer từ Office 365.

 • Không muốn chờ?    Nếu bạn không thể đợi để tận dụng lợi thế của Yammer trong Office 365, bạn có thể theo cách thủ công Kích hoạt Yammer cho đối tượng thuê của bạn ngay hôm nay.

 • Này sẽ áp dụng cho tôi?    Nếu thuê bao Office 365 của bạn không bao gồm Yammer, bạn không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi này.

  • Nếu bạn có một gói đăng ký chính phủ, hiện bạn đã tìm được Yammer thông qua một quy trình riêng biệt; do đó, kích hoạt liền Yammer không tự động áp dụng cho bạn.

  • Nếu bạn có một thuê bao Office 365 dành riêng nằm bên dưới thể loại ITAR-hỗ trợ – nền tảng thừa tự hoặc nền tảng-bản phát hành kế thừa , hiện Yammer có thể không một phần của thuê bao của bạn; do đó, kích hoạt liền Yammer không tự động áp dụng cho bạn. Lưu ý rằng nếu thuê bao Office 365 dành riêng của bạn dạng bên dưới thể loại Platform – vNext và thuê bao gồm Yammer, kích hoạt liền áp dụng cho bạn.

  • Nếu Yammer mạng của bạn được cấu hình để sử dụng Yammer SSO, kích hoạt liền vẫn sẽ áp dụng cho bạn. Sau khi kích hoạt, lát xếp Yammer sẽ được hiển thị trên công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365và danh sách Office 365 người quản trị toàn cầu sẽ được đồng bộ với Yammer. Tuy nhiên, người dùng sẽ tiếp tục đăng nhập vào mạng của họ Yammer của họ đơn-đăng nhập tại nhà cung cấp - này không thay đổi. Lưu ý rằng Yammer SSO sẽ không chấp nhận ngày 1 tháng mười hai năm 2016. Bạn có thể chọn để bắt buộc Office 365 căn cước và tắt Yammer SSO ở bất kỳ thời gian trước đó.

  • Nếu bạn đang dùng mạng Yammer Basic , và tên miền trên mạng Yammer đã được xác nhận trên một đối tượng thuê Office 365 với thuê bao chứa Yammer rồi kích hoạt liền sẽ áp dụng cho bạn. Kích hoạt sẽ kết nối mạng Yammer Basic hiện có với đối tượng thuê Office 365 . Sau khi kích hoạt, lát xếp Yammer sẽ được hiển thị trên công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365, và người quản trị toàn cục trong Office 365 đối tượng thuê sẽ được đồng bộ với Yammer. Ngoài ra, Yammer người dùng đã đăng nhập bằng tài khoản Office 365 tương ứng của họ sẽ bắt đầu sử dụng Office 365 đăng nhập cho Yammer. Bạn có thể đọc thêm về Office 365 đăng nhập cho Yammer.

Lưu ý: Kích hoạt liền này sẽ tạo một mạng Yammer mới hoặc kết nối với một mạng Yammer hiện có có tất cả hoặc một tập con của tên miền được quản lý trên đối tượng thuê Office 365 bao gồm một gói đăng ký hợp lệ Yammer ; mạng Yammer hiện có sẽ được nâng cấp để Yammer Enterprise nếu cần thiết Nếu bạn đã có một masthead tùy chỉnh, tìm hiểu thêm về tùy chỉnh giao diện Office 365. Khi bạn đã có kích hoạt Yammer cho người thuê Office 365 của bạn theo cách thủ công, liền kích hoạt không áp dụng cho bạn.

Yammer dịch vụ sẵn có trong Office 365

Office 365 là bộ hấp dẫn của phần mềm hiệu suất đã bao gồm Yammer với thuê bao phổ biến nhất của nó. Theo một cách liền mạch tích hợp với Office 365, Yammer là có sẵn cho người dùng Office 365 . Ví dụ, họ có thể truy nhập Yammer bằng cách dùng lát xếp Yammer trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365 hoặc bắt đầu một hội thoại Yammer từ các ứng dụng Office 365 .

Ảnh chụp màn hình hiển thị Yammer trong thanh dẫn hướng O365 với công cụ khởi động ứng dụng

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bắt đầu sử dụng Yammer.

Quản lý Yammer trong Office 365

Khi Yammer liền mạch tích hợp với Office 365, người quản trị có thể quản lý khóa khía cạnh khác của dịch vụ Yammer từ Office 365, bao gồm định danh, người dùng và quản lý giấy phép. Ví dụ, người quản trị có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Thiết lập một đơn-đăng nhập giải pháp trong Office 365và bắt buộc trong Yammer.

 • Thêm hoặc loại bỏ người dùng từ Office 365, và họ nhận được thêm hoặc loại bỏ khỏi Yammer.

 • Gán Yammer giấy phép cho người dùng từ Office 365.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: Yammer Trung tâm quản trị.

Áp dụng Yammer trong tổ chức của bạn

Yammer dễ dàng sử dụng và tích hợp với Office 365, vì vậy nhóm có thể bắt đầu trên Yammer và nhận ra giá trị nhanh chóng. Cùng một lúc, áp dụng bất kỳ dịch vụ mới bao gồm lập kế hoạch, tìm hiểu và rao bên trong tổ chức. Chúng tôi có đặt cạnh nhau một số tài liệu chính tiếp nhận để giúp bạn thực hiện điều này, bao gồm các thao tác sau:

 • Một danh mục chi tiết của phổ biến Yammer sử dụng các trường hợp, chẳng hạn như Yammer cho bộ phận trợ giúp và Yammer cho HR.

 • Danh sách các ý tưởng về cách để khởi động Yammer trong tổ chức của bạn.

 • Mẫu email mà bạn có thể tùy chỉnh để thông báo Yammer trong tổ chức của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Nhóm Yammer - tài nguyên áp dụng.

Tìm hiểu thêm về Yammer

Chúng tôi có trung tâm tìm hiểu sau đây cho bạn để bắt đầu trên Yammer.

Để tìm hiểu thêm về việc hỗ trợ cho Yammer, hãy ghé thăm Yammer hỗ trợ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trung tâm quản trị yammer

Hướng dẫn quản trị yammer

Bắt đầu sử dụng Yammer

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×