Tìm và sắp xếp các ghi chú chưa được xếp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Office OneNote 2007 sử dụng một phần đặc biệt được gọi là ghi chú chưa xếp để lưu thông tin đã sao chép từ trình duyệt Web của bạn và các chương trình. Sao chép thông tin có thể bao gồm văn bản, ảnh, hình cắt từ màn hình và ghi chú bên lề.

Dạng xem ghi chú trong phần ghi chú chưa được xếp

  • Trên thanh dẫn hướng bên trái của trang ghi chú, hãy bấm Ghi chú chưa xếp.

Ghi chú: Trang tự động xuất hiện trong phần ghi chú chưa xếp bất cứ khi nào bạn dùng OneNote để tạo hình cắt từ màn hình hoặc một ghi chú bên cạnh và bất cứ khi nào bạn dùng lệnh gửi đến OneNote trong chương trình khác chẳng hạn như Windows Internet Explorer và Microsoft Office Outlook 2007.

Di chuyển các trang ghi chú chưa được xếp sang phần khác

Mặc dù bạn có thể bỏ ghi chú và hình cắt từ màn hình trong phần ghi chú chưa xếp cho miễn là bạn muốn, di chuyển chúng vào phần sổ ghi chép khác có liên quan khác được đề xuất. Giữ tất cả các ghi chú của bạn được sắp xếp theo chủ đề này giúp dễ dàng sử dụng và tìm kiếm chúng trong ngữ cảnh có ý nghĩa.

  1. Trên thanh dẫn hướng, bấm Ghi chú chưa xếp.

  2. Bấm chuột phải vào tab trang của trang bạn muốn di chuyển, trỏ tới Trang di chuyển đến trên menu lối tắt, sau đó bấm Phần khác.

  3. Trong hộp thoại di chuyển hoặc sao chép trang , hãy bấm vào phần sổ ghi chép mà bạn muốn di chuyển trang đã chọn vào, sau đó bấm di chuyển.

Mẹo: Một cách nhanh hơn để tệp ghi chú của bạn là kéo các trang khỏi phần ghi chú chưa được xếp vào các phần sổ ghi chép của bạn. Bạn có thể bấm Thanh dẫn hướng bung rộng để hiển thị danh sách các phần trong mở sổ ghi chép của bạn, sau đó bấm Ghi chú chưa xếp. Kéo một tab trang bất kỳ trang ghi chú chưa xếp qua bất kỳ tên phần trên thanh dẫn hướng. Khi bạn thả nút chuột, trang được chuyển vào phần mới.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×