Tìm và làm việc với các tệp OneDrive trong Android

Tìm và làm việc với các tệp OneDrive trong Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng ứng dụng OneDrive của bạn cho Android để lưu, di chuyển, tải lên hoặc tải xuống tệp.

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho OneDrive trên thiết bị chạy Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) hoặc phiên bản mới hơn.

Tải lên ảnh hoặc tệp

Tải tệp lên OneDrive, chẳng hạn như tài liệu, sổ ghi chép OneNote, hình ảnh, video hoặc âm nhạc với công cụ tải lên.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, mở thư mục mà bạn muốn thêm tệp vào.

  Mẹo: Nếu thiết bị của bạn được đặt tự động tải ảnh lên OneDrive, hình ảnh bạn thực hiện với thiết bị của bạn sẽ nằm trong thư mục OneDrive Camera quay chưa . Bạn không cần phải tải tệp lên OneDrive theo cách thủ công.

 2. Nhấn Thêm Thêm vào OneDrive ở cuối màn hình rồi nhấn Tải lên.

  Tải lên OneDrive

 3. Nhấn vào tệp bạn muốn tải lên. Tệp được tải lên vào thư mục mà bạn đã mở.

Tạo thư mục

Bạn có thể thêm thư mục trong dạng xem tệp , hoặc bất kỳ thư mục nào khác trong OneDrive.

 1. Trong dạng xem hoặc thư mục mà bạn muốn tạo một thư mục mới, hãy nhấn Thêm Thêm vào OneDrive ở phía dưới màn hình rồi nhấn Tạo thư mục.

  Tải lên OneDrive

 2. Nhập tên cho thư mục rồi nhấn OK.

Di chuyển tệp đến một thư mục OneDrive khác

 1. Trong ứng dụng OneDrive , gõ nhẹ hộp kiểm của một hoặc nhiều tệp bạn muốn di chuyển, sau đó gõ nhẹ vào di chuyển.

  Di chuyển tệp trong OneDrive

 2. Chọn một thư mục đích, gõ nhẹ vào thư mục mà bạn muốn tệp di chuyển đến, sau đó gõ nhẹ vào di chuyển vào đây.

Mẹo: Để tạo một thư mục mới cho các tệp di chuyển, hãy gõ nhẹ vào Thêm Thêm vào OneDrive và sau đó Tạo thư mục.

Làm việc với chế độ ngoại tuyến

Đánh dấu tệp "ngoại tuyến" trong OneDrive cho Android đọc chúng bất cứ lúc nào, ngay cả khi bạn không kết nối với Internet. Chỉnh sửa trực tuyến đối với tệp đồng bộ lần sau khi thiết bị Android của bạn kết nối với Web, vì vậy bạn lấy phiên bản mới nhất của tệp.

Lưu ý: Tệp được đánh dấu ngoại tuyến là dạng chỉ đọc - bạn có thể sửa tệp chỉ khi bạn đang trực tuyến. Nếu bạn sửa tệp ngoại tuyến, nó sẽ lưu dưới dạng tệp mới, và không thay đổi tệp OneDrive gốc.

 1. Trong ứng dụng OneDrive, chọn tệp mà bạn muốn sẵn dùng cho ngoại tuyến chỉ đọc, sau đó gõ nhẹ vào lưu ngoại tuyến.

  Đánh dấu tệp OneDrive cho ngoại tuyến

 2. Các tệp được đánh dấu để đọc ngoại tuyến có biểu tượng Duy trì ngoại tuyến ở dạng xem Danh sách. Nhấn vào danh sách tệp bất cứ lúc nào để mở tệp và đọc.

  Tệp OneDrive được đánh dấu cho ngoại tuyến

Mẹo: 

 • Sau khi bạn đánh dấu một tệp ngoại tuyến, OneDrive cũng liệt kê nó trong một dạng xem ngoại tuyến, vì vậy bạn có thể ngay lập tức tìm tất cả các tệp ngoại tuyến.

 • Thư mục ngoại tuyến trong OneDrive

Để dừng việc giữ một tệp ngoại tuyến, chọn tệp ngoại tuyến, rồi gõ nhẹ Online chỉ.

Lưu giữ trực tuyến trong OneDrive

Tìm thấy tệp bạn đang tìm kiếm

Bạn có thể tìm kiếm văn bản trong tệp và thậm chí trong ảnh. Để tìm kiếm văn bản trong tệp hoặc ảnh, nhấn Tìm kiếm Nút tìm kiếm ở đầu danh sách thư ở thanh trên cùng rồi nhập cụm từ bạn muốn vào hộp Tìm kiếm.

Thay đổi cách sắp xếp tệp

 1. Trong ứng dụng OneDrive, mở thư mục mà bạn muốn sắp xếp, nhấn vào Thêm Nút Thêm rồi nhấn vào Sắp xếp.

 2. Chọn cách bạn muốn sắp xếp các tệp. Bạn có thể sắp xếp theo tên, ngày tháng hoặc kích cỡ.

Tải xuống các tệp từ OneDrive thiết bị của bạn

 1. Trong ứng dụng OneDrive, mở thư mục có tệp mà bạn muốn tải xuống. Đảm bảo rằng nội dung thư mục xuất hiện dưới dạng xem danh sách, không phải dưới dạng hình thu nhỏ.

 2. Gõ nhẹ vào các hộp kiểm của một hoặc nhiều tệp bạn muốn tải xuống.

  Các tệp đã chọn

 3. Nhấn Thêm Nút Thêm ở góc trên cùng màn hình rồi nhấn Lưu.

 4. Nhấn vào mũi tên ở Lưu vào vị trí này để xem thư mục trên thiết bị của bạn. Chọn một thư mục cho các tệp đã tải xuống, rồi nhấn Lưu.

  Lưu tệp từ OneDrive

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×