Tìm trợ giúp về việc sử dụng trình soạn thảo Visual Basic

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đang dùng chương trình Microsoft Office 2010 nào?

Truy nhập

Excel

Outlook

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. Trên tab Công cụ cơ sở dữ liệu , trong nhóm Macro , hãy bấm Visual Basic.

 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications , trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Visual Basic for Applications trợ giúp.

 3. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập các phương pháp, thuộc tính, hàm, điều khoản hoặc đối tượng mà bạn muốn trợ giúp, hoặc nhập một truy vấn.

Đầu trang

Excel

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

  Tôi không thấy tab nhà phát triển

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

  4. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển .

 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications , trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Visual Basic for Applications trợ giúp.

 3. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập các phương pháp, thuộc tính, hàm, điều khoản hoặc đối tượng mà bạn muốn trợ giúp, hoặc nhập một truy vấn.

Đầu trang

Outlook

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

  Tôi không thấy tab nhà phát triển

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

  4. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển .

 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications , trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Visual Basic for Applications trợ giúp.

 3. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập các phương pháp, thuộc tính, hàm, điều khoản hoặc đối tượng mà bạn muốn trợ giúp, hoặc nhập một truy vấn.

Đầu trang

PowerPoint

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

  Tôi không thấy tab nhà phát triển

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

  4. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển .

 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications , trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Visual Basic for Applications trợ giúp.

 3. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập các phương pháp, thuộc tính, hàm, điều khoản hoặc đối tượng mà bạn muốn trợ giúp, hoặc nhập một truy vấn.

Đầu trang

Visio

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

  Tôi không thấy tab nhà phát triển

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

  4. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển .

 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications , trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Visual Basic for Applications trợ giúp.

 3. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập các phương pháp, thuộc tính, hàm, điều khoản hoặc đối tượng mà bạn muốn trợ giúp, hoặc nhập một truy vấn.

Đầu trang

Word

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm , bấm Visual Basic.

  Tôi không thấy tab nhà phát triển

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

  4. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng, hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển .

 2. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications , trên menu Trợ giúp , bấm Microsoft Visual Basic for Applications trợ giúp.

 3. Trong hộp nhập từ tìm kiếm , nhập các phương pháp, thuộc tính, hàm, điều khoản hoặc đối tượng mà bạn muốn trợ giúp, hoặc nhập một truy vấn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×