Tìm trợ giúp cho những thay đổi mới nhất trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một trong nhiều những điều tuyệt vời về Office 365 là các tính năng mới và cải tiến đang được thêm vào liên tục. Bài viết này chứa các nối kết đến thông tin về một số hiệu quả các tính năng mới mạnh mẽ trong Office 365.

Ghi chú: Một số tính năng được nêu trên trang này chỉ áp dụng cho thuê bao Office 365 dành cho doanh nghiệp. Nếu bạn là người dùng tại gia, bạn có thể không nhìn thấy một số tính năng được nêu trong bài viết này khi đăng nhập vào Office 365.

Thông báo

Hãy xem qua cảnh báo cho email mới, lời nhắc lịch, hết hạn mật khẩu và nhiều thứ khác.

CÒN NHIỀU THỨ KHÁC!

Trình khởi động ứng dụng

Dùng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng để đến ứng dụng của bạn từ bất kỳ đâu trong Office 365.

Công cụ khởi động ứng dụng Office 365

Trang bắt đầu và giao diện của Office 365

Trung tâm Quản trị

Còn nhiều thứ nữa!

Để xem danh sách hoàn chỉnh các thay đổi trong Office 365, hãy xem lộ trình Office 365.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×