Tìm tin tức, site, và cổng trong Office 365

Tìm tin tức, site, và cổng trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trang chủ SharePoint trong Office 365 là nơi bạn có thể dễ dàng tìm thấy và truy nhập SharePoint site và cổng trong tổ chức của bạn. Bạn cũng sẽ tìm thấy biết các thông tin từ các site bạn đang theo dõi, site bạn truy cập thường xuyên, và tin tức được đề nghị bằng Microsoft Graph. Nếu được bật bởi người quản trị của bạn, bạn có thể nhanh chóng tạo một site nhóm trong SharePoint Online từ trang chủ SharePoint cũng. Dùng tìm kiếm để tìm các site, tệp hoặc những người trong tổ chức của bạn.

Ghi chú: Một số tính năng có thể yêu cầu một bản Cập Nhật được thực hiện bởi người quản trị của bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể không chưa nhìn thấy tính năng này hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp. Nếu bạn là người quản trị, bạn cần nâng cấp tuyển tập trang nếu nó vẫn còn trong chế độ SharePoint 2010 hoặc 2013 để xem trang chủ SharePoint mới.

Để xem trang chủ SharePoint trong Office 365:

 1. Đăng nhập vào Office 365. Để được trợ giúp, hãy xem vị trí đăng nhập vào Office 365.

 2. Trong góc trên bên trái của trang, chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Office 365 và sau đó chọn lát xếp SharePoint (trước đây là các lát xếp site ) hoặc bấm SharePoint (trước đây là trang) ở phía trên cùng của trang.

Lát xếp SharePoint trong công cụ khởi động ứng dụng Office 365

Trang chủ của SharePoint trong Office 365

 1. Một hộp tìm kiếm nơi bạn có thể tìm kiếm gần đây bạn ghé thăm trang web hoặc tệp mà bạn đã xem gần đây hoặc chỉnh sửa. Bạn cũng có thể tìm kiếm các site, tệp hoặc những người trong tổ chức của bạn.

 2. Nối kết để tạo một site nhóm mới nếu được bật bởi người quản trị của bạn

 3. SharePoint site bạn đang theo dõi.

 4. Tại trang SharePoint bạn ghé thăm. Bấm xem tất cả sẽ đưa bạn tới một trang liệt kê tất cả trang SharePoint gần đây bạn ghé thăm.

 5. Nối kết đến SharePoint site và cổng nổi bật bằng cách tổ chức của bạn

  Ghi chú: Nếu bạn là người quản trị Office 365 , bạn có thể thiết lập mà nối kết xuất hiện trong phần này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thay đổi danh sách nối kết trên trang chủ SharePoint.

 6. Một phần tin tức Hiển thị gần đây biết các thông tin từ các site bạn đang theo dõi, site bạn truy cập thường và tin tức được đề nghị bằng Microsoft Graph. Bấm xem tất cả để xem danh sách các bài viết 100 mới nhất.

 7. SharePoint site bạn truy nhập thường xuyên hoặc nếu được bật bởi người quản trị của bạn, một danh sách các site được đề xuất SharePoint được tạo bởi Microsoft Graph. Ngoài các tên trang web và nối kết, bạn cũng sẽ thấy thông tin hoạt động gần đây về site, ví dụ, nếu nội dung trên site đã được cập nhật mới. Nếu 12 hoặc nhiều trang được liệt kê trong phần này, bạn sẽ thấy một xem tất cả nối kết đó, khi bạn bấm vào, sẽ đưa bạn đến một trang nơi danh sách tất cả các SharePoint trang web bạn ghé thăm thường xuyên.

 8. Các site được gợi ý SharePoint dựa trên tìm kiếm gần đây hoặc, nếu được bật bởi người quản trị của bạn, một danh sách các site được đề xuất SharePoint được tạo bởi Microsoft Graph.

Ghi chú: Nếu bạn chỉ xem site bạn đang theo dõi trong phần chính của trang chủ SharePoint và chỉ có phần nối kết xuất hiện trong menu bên trái, Microsoft Graph có thể bị tắt hoặc không sẵn dùng. Người quản trị có thể bật Microsoft Graph bằng cách cho phép truy nhập vào đồ thị Microsoft trong Trung tâm quản trị Office 365. Nếu Microsoft Graph được bật bởi người quản trị của bạn, bạn có thể bật nó từ trang hồ sơ của bạn (bấm vào tên hoặc ảnh ở trên bên phải của bạn, hãy chọn thông tin về tôi). Cùng trên trang hồ sơ của bạn, đi tới thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thiết đặt tính năngbên dưới tài liệu trong Delve chọn.

Bạn có thể theo dõi trang SharePoint và nối kết với trang đó sẽ được thêm vào phần sau của trang chủ SharePoint . Site được liệt kê theo thứ tự mà họ đã được theo dõi với trang được đặt gần đây theo dõi Hiển thị đầu tiên trong danh sách.

Để theo dõi trang

 1. Định vị trang SharePoint bạn muốn theo dõi. Bạn có thể xác định vị trí trang bằng một trong hai cách dò tìm nó trong hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của trang chủ SharePoint hoặc tìm nó trong một trong các mục trên trang chủ SharePoint .

 2. Nếu bạn dùng SharePoint Trang chủ, bấm vào ngôi sao bên cạnh tên site để theo dõi trang đó. Ngôi sao sẽ chuyển đặc để hiển thị bạn đang theo dõi trang và nối kết đến trang sẽ được thêm vào danh sách trang được theo dõi trong ngăn bên trái của trang chủ SharePoint . Nếu bạn đang làm việc trên trang bạn muốn dõi theo, hãy bấm Theo dõi site trong Office 365 nằm ở bên phải của thanh menu để thêm nó vào danh sách trang được theo dõi.

Bạn có thể dừng một site SharePoint và nối kết với trang đó sẽ bị loại bỏ khỏi phần sau của trang chủ SharePoint thao tác sau đây.

Để ngừng theo dõi trang

 1. Trên trang chủ SharePoint trong phần sau đây , định vị trang bạn muốn ngừng theo dõi.

 2. Bấm vào ngôi sao bên cạnh tên trang web. Ngôi sao sẽ chuyển rỗng và nối kết đến trang sẽ không còn xuất hiện trong danh sách các trang được theo dõi.

Trang chủ SharePoint bao gồm một hộp tìm kiếm thông minh cho phép bạn nhanh chóng tìm thấy site, tệp và những người bạn đang tìm kiếm. Khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm, bạn sẽ thấy gợi ý xuất hiện mà được dựa trên các site và các tệp bạn đã xem gần đây và kết quả tìm kiếm phổ biến trong tổ chức của bạn.

Tìm kiếm Office365

 1. Đây là hộp tìm kiếm nơi bạn nhập những gì bạn đang tìm kiếm. Bấm X để xóa những gì bạn đã nhập. Bấm vào mũi tên sau khi bạn đã nhập những gì bạn đang tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm đầy đủ và mở trang kết quả tìm kiếm.

 2. Trang được gợi ý, tệp hoặc những người dựa trên kết quả tìm kiếm phổ biến trong tổ chức của bạn.

 3. Trang gợi ý dựa trên các site bạn ghé thăm gần đây. Khi bạn bấm vào tên trang web trong kết quả tìm kiếm, site sẽ mở trong tab hiện tại.

 4. Tệp gợi ý dựa trên các tệp gần đây bạn đã mở hoặc sửa. Khi bạn bấm vào tên tệp trong kết quả tìm kiếm, tệp sẽ mở trong tab hiện tại.

 5. Bấm vào hiện thêm các kết quả khởi tạo một tìm kiếm đầy đủ và mở trang kết quả tìm kiếm.

Bạn sẽ thấy gì trên trang kết quả tìm kiếm

Khi bạn bấm vào hiện thêm các kết quả, trang kết quả tìm kiếm cung cấp chi tiết hơn các kết quả tìm kiếm dựa trên từ hoặc cụm từ bạn đã nhập vào hộp tìm kiếm. Trang này cũng bao gồm một hộp tìm kiếm mà bạn có thể dùng để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn.

Kết quả tìm kiếm nhà SharePoint

Thông tin trên trang kết quả tìm kiếm được nhóm thành các phần sau đây:

 1. Giới thiệu – chứa kết quả được đề xuất bằng quản trị Office 365 dựa trên từ hoặc cụm từ bạn đã nhập trong truy vấn tìm kiếm của bạn. Nếu không có đề xuất không sẵn dùng, phần này sẽ không hiển thị.

 2. Site – chứa site dựa trên từ hoặc cụm từ bạn đã nhập trong truy vấn tìm kiếm của bạn. Các kết quả có thể bao gồm site nhóm, Office 365 nhóm, Office 365 Video kênh, blog, và các kiểu khác của trang.

 3. Tệp – có chứa các tệp dựa trên từ hoặc cụm từ trong truy vấn tìm kiếm của bạn. Các kết quả có thể bao gồm Office tài liệu, thư mục tài liệu, trang web, danh sách và mục danh sách.

 4. Mọi người – chứa một danh sách những người theo tên bạn nhập vào truy vấn tìm kiếm của bạn.

Hiển thị chỉ các hàng đầu 5 kết quả tìm kiếm cho từng phần. Để xem tất cả kết quả tìm kiếm một phần cụ thể, hãy bấm xem tất cả.

Chi tiết kết quả tìm kiếm SharePoint nhà

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×