Tìm thấy các cuộc khảo sát trong Excel

Trình kiểm tra tài liệu tìm thấy các câu hỏi khảo sát ẩn trong sổ làm việc của bạn. Chúng được nhập vào Excel dành cho web và được lưu cùng với sổ làm việc, nhưng chúng không hiển thị ở đó.

Sự cố

Trình kiểm tra tài liệu không thể loại bỏ các câu hỏi khảo sát này cho bạn vì nó không thể truy nhập chúng trong Excel 2013.

Giải pháp được đề xuất

Bạn cần mở sổ làm việc trong Excel dành cho web để xem hoặc loại bỏ các câu hỏi khảo sát.

  1. Với sổ làm việc đang mở trong Excel dành cho web, hãy bấm sửa sổ làm việc Excel dành cho websửa trong Excel Online.

  2. Bấm vào trang đầu > khảo sát.

    • Để xem khảo sát, hãy bấm xem khảo sát.

    • Để loại bỏ khảo sát, hãy bấm xóa bỏ khảo sát.

  3. Để trở về ứng dụng Excel trên máy tính, hãy bấm mở trong Excel.

  4. Nếu bạn đã xóa bỏ khảo sát, hãy chạy lại trình kiểm tra tài liệu để xác nhận vấn đề này được giải quyết.

Tìm hiểu thêm về khảo sát

Để biết thêm thông tin về các cuộc khảo sát Excel, hãy xem khảo sát trong Excel, được lưu trữ trực tuyến.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×