Tìm thông tin về các tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn làm gì?

Tìm thông tin về các tài liệu

Lấy thông tin về thư mục

Tìm thông tin về các tài liệu

Bạn có thể xem thông tin về các tài liệu trong một công cụ tài liệu 2010 bằng cách mở tài liệu thuộc tính. Đối với tài liệu trong SharePoint workspace, thuộc tính tài liệu tương ứng với những người bạn nhìn thấy đối với các tài liệu trên SharePoint site. Ví dụ, bạn xem trường siêu dữ liệu của tài liệu, chẳng hạn như "Tiêu đề" và "Quản lý từ khóa." Đối với tài liệu trong Groove workspace, bạn thấy thông tin trạng thái chẳng hạn như kích cỡ tệp, tạo và ngày sửa đổi và trạng thái chưa đọc.

  1. Bấm tài liệu bạn muốn lấy thông tin về tài liệu đó.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm Thuộc tính.

Đầu trang

Lấy thông tin về thư mục

Trong thư mục trong SharePoint workspace, thuộc tính thư mục tương ứng với những người bạn thấy cho thư mục trên site SharePoint, chẳng hạn như tên thư mục. Thư mục trong Groove workspace, bạn thấy thông tin trạng thái chẳng hạn như kích cỡ tệp, tạo và ngày sửa đổi và trạng thái chưa đọc.

  1. Bấm thư mục bạn muốn lấy thông tin về tài liệu đó.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm Thuộc tính.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×