Tìm thêm mẫu trong nhà xuất bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thấy tất cả các mẫu Publisher có sẵn trong trang bắt đầu . Đây là trang xuất hiện khi bạn mở Publisher mà không chọn một tệp hiện có để mở. Nếu bạn đã làm việc trong Publisher, bạn có thể đến trang này bằng cách bấm vào tệp và sau đó mới.

Dạng xem Tệp Mới

Nổi bật

Bộ nổi bật của mẫu được hiển thị theo mặc định. Đây là mẫu có thể tải về do nhóm phụ trách mẫu của chúng tôi lựa chọn.

Dựng sẵn

Bấm dựng sẵn để xem tập hợp mẫu được cài sẵn trên máy tính của bạn khi bạn cài đặt Publisher. Các mẫu được cài đặt được chia thành các thể loại như quảng cáobản tin.

Tìm kiếm mẫu trực tuyến

Bạn có thể sử dụng hộp tìm kiếm ở phía trên cùng của trang để nhập thuật ngữ tìm kiếm chẳng hạn như thẻ hoặc ngày lễ. Tìm kiếm trực tuyến của bạn được đặt phạm vi để tất cả các mẫu có thể tải xuống trên office.com.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×