Tìm số địa phương để gia nhập cuộc họp Skype for Business

Tìm số địa phương để gia nhập cuộc họp Skype for Business

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn bấm vào nối kết Tìm số địa phương trong thư mời họp Skype for Business , bạn sẽ đi tới trang chứa danh sách các số điện thoại địa phương và/hoặc quốc tế mà bạn có thể dùng để quay số vào cuộc họp. Các số này được đăng ký cho công ty của bạn và quản lý bởi người quản trị của tổ chức của bạn.

Cuộc họp lặp lại tìm số địa phương

Lưu ý: Để xem danh sách số quay số điện thoại được gán cho tổ chức của bạn, hãy xem danh sách hội thảo quay số quay số.

Nếu bạn không nhìn thấy nối kết Tìm số địa phương trong thư mời họp Skype for Business hoặc số điện thoại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức của bạn hoặc người quản trị.

Ngoài số điện thoại, bạn có thể nhìn thấy tùy chọn để đặt lại ID hội thảo và PIN của bạn. Đặt lại ID hội thảo và PIN sẽ không sẵn dùng cho người dùngSkype for Business Online .

Xem Đặt lại mã PIN để biết thêm thông tin.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Gia nhập cuộc họp Skype for Business

Số điện thoại cho hội thảo quay số vào

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×