Tìm phạm vi được đặt tên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Vì vậy, bạn đã có tên là một phạm vi ô, và... mà đã là nó lại? Bạn có thể tìm thấy một phạm vi đã đặt tên bằng cách đi tới trang đầu tab, bấm Tìm & chọn, sau đó Đi đến. Bạn có thể rồi đến phạm vi đã đặt tên trên mọi trang tính trong sổ làm việc của bạn.

  1. Nhấn Ctrl+G.

Bạn cũng có thể bấm Trang đầu > Tìm & Chọn > Đi Đến.

  1. Trong hộp Đi Đến, bấm đúp vào phạm vi được đặt tên bạn muốn tìm.

Hộp thoại Đi Đến

Ghi chú: 

  • Hộp Đi Đến chỉ ra phạm vi được đặt tên trên mọi trang tính trong sổ làm việc.

  • Nếu bạn muốn đi đến phạm vi ô chưa được đặt tên, hãy nhấn Ctrl+G, rồi nhập phạm vi trong hộp Tham chiếu và nhấn Enter hoặc bấm OK. Hộp Đi Đến vẫn luôn theo dõi các phạm vi khi bạn nhập chúng và bạn có thể trở về bất kỳ phạm vi nào bằng cách bấm đúp.

  • Để đi đến một ô hoặc phạm vi trên một trang tính khác, hãy nhập tên trang tính, dấu chấm than và tham chiếu ô tuyệt đối rồi trong hộp tham chiếu . Ví dụ: sheet2! $D$ 12 để đi đến một ô, và sheet3! $C$ 12: $F$ 21 để đi đến phạm vi.

  • Bạn có thể nhập nhiều phạm vi hoặc tham chiếu ô trong hộp tham chiếu . Phân tách các bằng dấu phẩy, giống như: giá, hãy gõhoặc B14:C22 F19:G30, H21:H29. Khi bạn nhấn Enter hoặc bấm OK, Excel tô nổi các phạm vi.

Thêm thông tin về tìm dữ liệu trong Excel

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×